جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه

مدرسه کاردانش امام شافعی
کاردانش امام شافعی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش مهارت
کاردانش مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوشگران 1
کاردانش کاوشگران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام شافعی درویشان
کاردانش امام شافعی درویشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اقبال لاهوری
کاردانش اقبال لاهوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ارشاد
کاردانش ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه شهیده فاطمه اسدی
شهیده فاطمه اسدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای طالقانی
حرفه ای طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی وحرفه ای طوبی
فنی وحرفه ای طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای امام شافعی (ع)
فنی و حرفه ای امام شافعی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی معلم
فنی معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی عصمت
فنی عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی طالقانی
فنی طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه فنی حرفه ای مهر
فنی حرفه ای مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه خدیجه الکبری
خدیجه الکبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای نوآوران
حرفه ای نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای مهر
حرفه ای مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه بازرگانی و حرفه ای طوبی
بازرگانی و حرفه ای طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای گلها
حرفه ای گلها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 2
مدرسه شهید صالح خسروی
شهید صالح خسروی
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مطهره
مطهره
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه میعاد
میعاد
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه نصر
نصر
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ارمغان دانش
ارمغان دانش
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آموزگار 1
آموزگار 1
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آموزگار 2
آموزگار 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه خرم
خرم
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه خلاقیت اندیشه
خلاقیت اندیشه
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه رستگاران
رستگاران
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه شهید فاتحی کرجو
شهید فاتحی کرجو
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه شهیده فرانک دانانیایی
شهیده فرانک دانانیایی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه طلوع زندگی
طلوع زندگی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه گلهای کردستان
گلهای کردستان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه عبدالغفار ارجمندی 2
عبدالغفار ارجمندی 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه نور ایمان
نور ایمان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آزادگان 2
آزادگان 2
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه نخبگان
نخبگان
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه آزادگان 1
آزادگان 1
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه پروانه های آبیدر
پروانه های آبیدر
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه شهید مظفر لطفی
شهید مظفر لطفی
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مردوخ نوره
مردوخ نوره
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مرحوم خیر حاج هادی ارباب
مرحوم خیر حاج هادی ارباب
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مانگه شو
مانگه شو
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ماموستا قانع توریور
ماموستا قانع توریور
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ماموستا صیدی اجگره
ماموستا صیدی اجگره
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ماموستا حیران سرخه دزج
ماموستا حیران سرخه دزج
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه مالک اشترگاو دره
مالک اشترگاو دره
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه گوهر
گوهر
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه کانی تاله
کانی تاله
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه فتح گلین
فتح گلین
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه عمار روستای سید میران
عمار روستای سید میران
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه علم ودین 2
علم ودین 2
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه علم ودین 1
علم ودین 1
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه علم و دین
علم و دین
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه عبدالغفار ارجمندی 1
عبدالغفار ارجمندی 1
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه عارفان
عارفان
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
مدرسه ظفر روستای گرماش
ظفر روستای گرماش
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.