سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر شاهرود شاهرود

مدرسه کاردانش خیام
کاردانش خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل شاهرود
مدرسه آیت ا... قمشه ای دیلمده
آیت ا... قمشه ای دیلمده
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه ایثارصومعه رودبار
ایثارصومعه رودبار
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه استقلال عزیزآباد
استقلال عزیزآباد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه ارشاد الکش
ارشاد الکش
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه نواب صفوی گندم آباد
نواب صفوی گندم آباد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه محقق خلخالی طهارم دشت
محقق خلخالی طهارم دشت
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه کمال تازه کندگندم آباد
کمال تازه کندگندم آباد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه عترت خللر
عترت خللر
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید واحد پرست درو
شهید واحد پرست درو
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید نوری میانرودان
شهید نوری میانرودان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید ناصری ماجلان
شهید ناصری ماجلان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید مصطفی خمینی چملوگبین
شهید مصطفی خمینی چملوگبین
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید مدنی اسکستان
شهید مدنی اسکستان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید مدرس دیز
شهید مدرس دیز
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید محمودی 1
شهید محمودی 1
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید عین اله صدیقی
شهید عین اله صدیقی
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید سید احمد مهری شال
شهید سید احمد مهری شال
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید زکی پورشال
شهید زکی پورشال
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید دستغیب کهلدشت
شهید دستغیب کهلدشت
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید داداشی اسبو
شهید داداشی اسبو
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی
شهید آیت اله اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه شهدا قشلاق دیز
شهدا قشلاق دیز
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی جلال آباد
سید جمال الدین اسدآبادی جلال آباد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه سردارجنگل گیلوان
سردارجنگل گیلوان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه رقیه 1
رقیه 1
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه رشدیه کهل
رشدیه کهل
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه دهخدای تیل
دهخدای تیل
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه دکترشریعتی 1
دکترشریعتی 1
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه حمزه سیدالشهداء درو
حمزه سیدالشهداء درو
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه حافظ گلوزان
حافظ گلوزان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه جنت علی آبادماجلان
جنت علی آبادماجلان
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه آیت اله یکتائی فرج آباد
آیت اله یکتائی فرج آباد
نامشخص - دبستان اردبیل شاهرود
مدرسه مهدیه لرد
مهدیه لرد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه نجمه 1
نجمه 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه شهید اصلانی
شهید اصلانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه نجمه 2
نجمه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه فردوسی لرد
فردوسی لرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه عصر اندیشه
عصر اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه شهید سید احمد مهری شال
شهید سید احمد مهری شال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه سید احمد معراجی لرد
سید احمد معراجی لرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل شاهرود
مدرسه وحدت لرد
وحدت لرد
پسرانه - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه نرجس شال
نرجس شال
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه شهید محمد علی رجایی لرد
شهید محمد علی رجایی لرد
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه فاطمیه کلور
فاطمیه کلور
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه عفت تیل
عفت تیل
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه شهدای تیل
شهدای تیل
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه سلمان فارسی میانرودان
سلمان فارسی میانرودان
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل شاهرود
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر شاهرود شاهرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر شاهرود شاهرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر شاهرود شاهرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر شاهرود شاهرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.