جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر سمنان

مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش فامیلی
کاردانش فامیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش سینا
کاردانش سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش صبا
کاردانش صبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش سادات شریعت پناهی
کاردانش سادات شریعت پناهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش فنون گستر
کاردانش فنون گستر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه فنی و حرفه ای بنت الهدی
فنی و حرفه ای بنت الهدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه حرفه ای امیرکبیر
حرفه ای امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه فنی فامیلی
فنی فامیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه حرفه ای فامیلی
حرفه ای فامیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سمنان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید اکرمی
شهید اکرمی
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه فجر
فجر
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه هراتی
هراتی
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه ولایت
ولایت
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مهرگان
مهرگان
دخترانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید اکرمی
شهید اکرمی
پسرانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان سمنان سمنان
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه نیمه شعبان
نیمه شعبان
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه نماز
نماز
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مفید سماء
مفید سماء
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مرحوم ملا غلامحسین هراتی 2
مرحوم ملا غلامحسین هراتی 2
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مرحوم ملا غلامحسین هراتی 1
مرحوم ملا غلامحسین هراتی 1
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه گچپزیان
گچپزیان
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه قربانعلی صفایی
قربانعلی صفایی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه عبداله
عبداله
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه صدیقی
صدیقی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه صادقیه
صادقیه
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید ملا کاظمی
شهید ملا کاظمی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید طنانی
شهید طنانی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید شکرالله قزوهی
شهید شکرالله قزوهی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه زحمتکش
زحمتکش
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان سمنان سمنان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر سمنان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر سمنان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر سمنان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر سمنان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.