شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه

مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش فردوس
کاردانش فردوس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش اندیشه شریف
کاردانش اندیشه شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه جهان دانش 2
جهان دانش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه ثمر
ثمر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه تختی
تختی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه هنر پویان
هنر پویان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 1
مدرسه شهید فاتحی
شهید فاتحی
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شهید مهرآور
شهید مهرآور
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه عادل فرزانه
عادل فرزانه
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه سبلان 2
سبلان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه معلم 2
معلم 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شهید کاظمی 2 خیارک
شهید کاظمی 2 خیارک
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه امام حسن المجتبی
امام حسن المجتبی
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه عادل سرائی 1
عادل سرائی 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه افسر صادقی 1
افسر صادقی 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه یوسفی 2
یوسفی 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه یوسفی 1
یوسفی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه ینگچه رضا بیگلو شهید لشگری
ینگچه رضا بیگلو شهید لشگری
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه ولایت 2
ولایت 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه ولایت 1
ولایت 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه وکیل آباد شهید ابرااهیم پور
وکیل آباد شهید ابرااهیم پور
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نیایش 2
نیایش 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نیایش 1
نیایش 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نوید 1
نوید 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نوران شهید غفاری
نوران شهید غفاری
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نو آموزان
نو آموزان
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نسیم دانش
نسیم دانش
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نامجو 2
نامجو 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نامجو 1
نامجو 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه نادر اصغری
نادر اصغری
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه میثم 1
میثم 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مهر 1
مهر 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مولانا 2
مولانا 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مولانا 1
مولانا 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه موسی صادقی 2
موسی صادقی 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه موسی صادقی 1
موسی صادقی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مقدم احمدی
مقدم احمدی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه معراج دانش
معراج دانش
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مصطفی خمینی 1
مصطفی خمینی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه مسلم بن کثیرالازدی
مسلم بن کثیرالازدی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه محمدیه 2
محمدیه 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه محمدیه 1
محمدیه 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه متفکران
متفکران
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه گل نرگس 2
گل نرگس 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه کلی 17 شهریور
کلی 17 شهریور
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه کرد کندی شهید داستان
کرد کندی شهید داستان
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه قونسولکندی آزادگان
قونسولکندی آزادگان
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه قلعه جوق شهید شاپور دادخواه
قلعه جوق شهید شاپور دادخواه
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه قره تپه سبلان شهید هاشمی نژاد
قره تپه سبلان شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه قاسم قشلاقی شهید ایوز
قاسم قشلاقی شهید ایوز
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه فن آوران علم و دانش
فن آوران علم و دانش
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه فردوسی 1
فردوسی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه عموقین قائم مقام
عموقین قائم مقام
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه علی اصغر
علی اصغر
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه عزیز محسنی 1
عزیز محسنی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
مدرسه شیشه گران هجرت
شیشه گران هجرت
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.