یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر ایلام

مدرسه کاردانش علم وصنعت
کاردانش علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ایلام
مدرسه فنی شیخ مفید
فنی شیخ مفید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه مهارت
مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حرفه ای باغچه بان 2
حرفه ای باغچه بان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه فنی علم و صنعت
فنی علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه حکمت سعد آباد
حکمت سعد آباد
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه چم کبود
چم کبود
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه ثنا
ثنا
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه تابان
تابان
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه پارسا
پارسا
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه بلاوه تره علیا
بلاوه تره علیا
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه بعثت بلاوه تره سفلی
بعثت بلاوه تره سفلی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه شهید یاری برادران
شهید یاری برادران
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه امام صادق
امام صادق
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه امام جعغر صادق (ع)
امام جعغر صادق (ع)
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه همیشه بهار
همیشه بهار
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه هدی
هدی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مهرنگ
مهرنگ
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مطهر
مطهر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مختار 2
مختار 2
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مختار 1
مختار 1
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه کولگ قجر
کولگ قجر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه کوشان ابتدایی
کوشان ابتدایی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه کنجا نچم
کنجا نچم
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه کلینی 1
کلینی 1
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه فقاهت
فقاهت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان ایلام ایلام
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر ایلام را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر ایلام انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر ایلام ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر ایلام را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.