چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر سردشت سردشت

مدرسه ولی الدین
ولی الدین
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نیکو
نیکو
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه نبوت ابید
نبوت ابید
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه معاد دارک
معاد دارک
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه لنگر
لنگر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه گل ها
گل ها
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فیض
فیض
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فلسفی
فلسفی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فتح آبید سره دوم
فتح آبید سره دوم
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فتح المبین 2
فتح المبین 2
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه عمران
عمران
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه عسجدی
عسجدی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شیخ انصاری
شیخ انصاری
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید فیروززاده
شهید فیروززاده
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید فرامرزی
شهید فرامرزی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید دودانگه
شهید دودانگه
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه شاداب
شاداب
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سید جمال اسدآبادی
سید جمال اسدآبادی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سلام
سلام
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سردار جنگل
سردار جنگل
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه ستارگان 1
ستارگان 1
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سپهر
سپهر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سبزقبا
سبزقبا
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه سالند
سالند
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه زاگرس
زاگرس
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه رهبر
رهبر
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان خوزستان سردشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر سردشت سردشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر سردشت سردشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر سردشت سردشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر سردشت سردشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.