شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر نیر نیر

مدرسه فنی و حرفه ای زکریای رازی
فنی و حرفه ای زکریای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل نیر
مدرسه هاجرگلستان
هاجرگلستان
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه وفا خادملو
وفا خادملو
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه وطن اينچه
وطن اينچه
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه میلاد خواجه ایم
میلاد خواجه ایم
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه مهديه چهره برق
مهديه چهره برق
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه ملک الشعراي بهار
ملک الشعراي بهار
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه ملت
ملت
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه مرحوم حسنعلی علیپور
مرحوم حسنعلی علیپور
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه محمد قزويني
محمد قزويني
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه مثنوي
مثنوي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه ماهان خانم بالاکندي
ماهان خانم بالاکندي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه قدسیه کورائیم
قدسیه کورائیم
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه فضيلت
فضيلت
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه عمار ياسر
عمار ياسر
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه علامه اميني
علامه اميني
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه طالقاني وله زاقرد
طالقاني وله زاقرد
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه صیاد شیرازی مولان
صیاد شیرازی مولان
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه صدیقه زهرا (س)
صدیقه زهرا (س)
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه صائب مستان آباد
صائب مستان آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شيخ صفي الدين
شيخ صفي الدين
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد نوعي ميمند
شهيد نوعي ميمند
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد نواب صفوي
شهيد نواب صفوي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد مطهري
شهيد مطهري
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد مدني
شهيد مدني
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد محمد باقرصدرگلجه
شهيد محمد باقرصدرگلجه
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد کلاهدوزايرنجي
شهيد کلاهدوزايرنجي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد کلانتري
شهيد کلانتري
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد قره ني
شهيد قره ني
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد قدوسي يامچوي سفلي
شهيد قدوسي يامچوي سفلي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد قاضي طباطبائي پيرنق
شهيد قاضي طباطبائي پيرنق
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد غفارآقائي
شهيد غفارآقائي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد عباداله صديقي
شهيد عباداله صديقي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد دستغيب کلاسر
شهيد دستغيب کلاسر
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد داور يسري لاي
شهيد داور يسري لاي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد باهنر سغانلو
شهيد باهنر سغانلو
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد بابائي
شهيد بابائي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد ايزدي
شهيد ايزدي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد اندرزگو کندوان
شهيد اندرزگو کندوان
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد احمدي ديم سقرلو
شهيد احمدي ديم سقرلو
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهيد  کريم زاده دوشانلو
شهيد کريم زاده دوشانلو
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید کشوری جق جق وسطی
شهید کشوری جق جق وسطی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید قربانی سقدل
شهید قربانی سقدل
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید فلاحی تاجی بیوک
شهید فلاحی تاجی بیوک
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید فکوری سیاهپوش
شهید فکوری سیاهپوش
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید عبداله امانی
شهید عبداله امانی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید شفیع قلیزاده
شهید شفیع قلیزاده
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید رسول پناهی
شهید رسول پناهی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید تیمسار ستاری مهماندوست سفلی
شهید تیمسار ستاری مهماندوست سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید بنامعلی محمد زاده
شهید بنامعلی محمد زاده
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهید برزگرقاسم قشلاقی
شهید برزگرقاسم قشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهدای 7 تیرآقچه کهل
شهدای 7 تیرآقچه کهل
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه شهداء بوسجين
شهداء بوسجين
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه سهروردي
سهروردي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه سلمان فارسی ویرثق
سلمان فارسی ویرثق
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه سعيد سعيد خانلو
سعيد سعيد خانلو
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه سعدي
سعدي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه روشن بيجه مير
روشن بيجه مير
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه رودکی شمس آباد
رودکی شمس آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه دکترمعين اسلام آباد
دکترمعين اسلام آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه دکترحسابي
دکترحسابي
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
مدرسه حکمت پیله سحران
حکمت پیله سحران
نامشخص - دبستان اردبیل نیر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر نیر نیر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر نیر نیر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر نیر نیر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر نیر نیر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.