سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر سردرود سردرود

مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان سردرود
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه نور ایمان
نور ایمان
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه فاطمه میرزا بزرگ
فاطمه میرزا بزرگ
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید محمدی پاکروان
شهید محمدی پاکروان
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید كشاورز
شهید كشاورز
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید صبا غزاده
شهید صبا غزاده
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید شعبانی فروتن
شهید شعبانی فروتن
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید شعبانی راد
شهید شعبانی راد
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید شاکری
شهید شاکری
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید ذاکری
شهید ذاکری
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید حاصلی
شهید حاصلی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید حاج ستار ابراهیمی
شهید حاج ستار ابراهیمی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید بهشتی ملابداغ
شهید بهشتی ملابداغ
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید بختیاری
شهید بختیاری
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید آریایی
شهید آریایی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید امیدی عابد
شهید امیدی عابد
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید اکبری مزرعه
شهید اکبری مزرعه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهید اطهری صحت
شهید اطهری صحت
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهدا منصورآباد
شهدا منصورآباد
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه دکتر مفتح
دکتر مفتح
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه تقوا
تقوا
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه بوعلی
بوعلی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه آیت الله نوری
آیت الله نوری
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه ام الائمه
ام الائمه
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان همدان سردرود
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه شهید یاوری روشن
شهید یاوری روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه شهید میر صادقی
شهید میر صادقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
مدرسه شهید امیدی عابد
شهید امیدی عابد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری همدان سردرود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر سردرود سردرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر سردرود سردرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر سردرود سردرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر سردرود سردرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.