جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر کمیجان

مدرسه کاردانش فخرالدین عراقی
کاردانش فخرالدین عراقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی کمیجان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی کمیجان
مدرسه هسته مشاوره
هسته مشاوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی کمیجان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه ولایت فقیه وفس
ولایت فقیه وفس
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه وکیلی پور
وکیلی پور
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه میثم سبز آباد
میثم سبز آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه میثاق نهرپشته
میثاق نهرپشته
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه مهر سوسن آباد
مهر سوسن آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه مولوی کمیجان
مولوی کمیجان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه معین علی آباد
معین علی آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه متین ولیدآباد
متین ولیدآباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه مالک دهقانی سوران
مالک دهقانی سوران
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه کمیل یاسبلاغ
کمیل یاسبلاغ
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید محمد خیرآبادی
شهید محمد خیرآبادی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید محمد امین بزچلوئی چابار
شهید محمد امین بزچلوئی چابار
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید علیرضا فریس آبادی
شهید علیرضا فریس آبادی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید گلمحمدی فرک
شهید گلمحمدی فرک
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید کاظمی محمدآباد
شهید کاظمی محمدآباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید عسگری خان آباد
شهید عسگری خان آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید شاهمیرزالو
شهید شاهمیرزالو
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید رسولی خمارباغی
شهید رسولی خمارباغی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید رحیم آنجفی
شهید رحیم آنجفی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید رجائی کلوان
شهید رجائی کلوان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید دارابی سیجان
شهید دارابی سیجان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید حسین ینگی ملکی ینگ ملک
شهید حسین ینگی ملکی ینگ ملک
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید حسین خسرو بیگی
شهید حسین خسرو بیگی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید جواهری عود آغاج
شهید جواهری عود آغاج
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید جباری فضل آباد
شهید جباری فضل آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید اکبر چهرقانی
شهید اکبر چهرقانی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهید ارویشی طرلان
شهید ارویشی طرلان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای کوت آباد
شهدای کوت آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای عیسی آباد
شهدای عیسی آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای سمقاور
شهدای سمقاور
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای روشنایی
شهدای روشنایی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای راستگردان
شهدای راستگردان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای چلبی
شهدای چلبی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای انار
شهدای انار
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهدای اسفندان
شهدای اسفندان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهداء محمودآباد
شهداء محمودآباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهداء فرهنگیان
شهداء فرهنگیان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه شهداء فامرین
شهداء فامرین
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه سیدالشهدای میلاجرد
سیدالشهدای میلاجرد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه سعادت سردارآباد
سعادت سردارآباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه زینبیه کمیجان
زینبیه کمیجان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه دکتر حسابی میلاجرد
دکتر حسابی میلاجرد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه حکمت پنجاه واحد کمیجان
حکمت پنجاه واحد کمیجان
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه حضرت محمد (ص) فتح آباد
حضرت محمد (ص) فتح آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه بلال دره سبز
بلال دره سبز
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه ایثار پرکک
ایثار پرکک
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام هادی (ع) امامزاده عباس
امام هادی (ع) امامزاده عباس
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام صادق (ع) میدانک
امام صادق (ع) میدانک
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
مدرسه امام حسن عسگری مهدی آباد
امام حسن عسگری مهدی آباد
نامشخص - دبستان مرکزی کمیجان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر کمیجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر کمیجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر کمیجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر کمیجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.