چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عشایری عشایری

مدرسه همدملو
همدملو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه هارنا
هارنا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه ولایت آق قشلاق
ولایت آق قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه نبوت قلی بیگلوی درق
نبوت قلی بیگلوی درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه نباتی
نباتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه مولانا
مولانا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه کهلی چوپانلار
کهلی چوپانلار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه قره قیه
قره قیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه قدس اسبهارعلیا
قدس اسبهارعلیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه ظفرخلف بیلگوی سفلی
ظفرخلف بیلگوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید یاری قوش قیه سی
شهید یاری قوش قیه سی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید همت امینه قره درق سفلی
شهید همت امینه قره درق سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید نواب صفوی قورتلجه علیا
شهید نواب صفوی قورتلجه علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید نجفی آخماد
شهید نجفی آخماد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید موسی توکلی
شهید موسی توکلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید مرادعلی عزتی قطار
شهید مرادعلی عزتی قطار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید محقق قلی بیگلوی کدخدالو
شهید محقق قلی بیگلوی کدخدالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید محرم قهرمانپورمددلو
شهید محرم قهرمانپورمددلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید مجید جیغ جیغ
شهید مجید جیغ جیغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید لشکری
شهید لشکری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید کیومرث فرهادی کنگرلو
شهید کیومرث فرهادی کنگرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید کامل نصیرپوردارچین
شهید کامل نصیرپوردارچین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید قشم قربانی گازلو
شهید قشم قربانی گازلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید فیروزعزیزی ختای
شهید فیروزعزیزی ختای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید فلاح قلی بیگلوی ایل
شهید فلاح قلی بیگلوی ایل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید فرهادی عطالو
شهید فرهادی عطالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید علیزاده
شهید علیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید صمدافقی دودان اسکانلو
شهید صمدافقی دودان اسکانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید صفرفتحی داغلومقدم
شهید صفرفتحی داغلومقدم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید شیرازی
شهید شیرازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید سواد مفخم ساری درق
شهید سواد مفخم ساری درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید ساجدی
شهید ساجدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید خان محمد مصطفایی قارلوجه
شهید خان محمد مصطفایی قارلوجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حیدرپور
شهید حیدرپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حمید عابدی قانلو
شهید حمید عابدی قانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حسین زاده
شهید حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حسین دنیوی قره باغلو
شهید حسین دنیوی قره باغلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید حسن تفته
شهید حسن تفته
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید جمال علیزاده
شهید جمال علیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید تجلایی
شهید تجلایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید بیوک طالبی بالی بیگلو
شهید بیوک طالبی بالی بیگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید باکری شجاع خانلو
شهید باکری شجاع خانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه شهید باکری باقراوغلی
شهید باکری باقراوغلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی عشایری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عشایری عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عشایری عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عشایری عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر عشایری عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.