جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر نیر نیر

مدرسه کاردانش صدیقه کبری (س)
کاردانش صدیقه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد نیر
مدرسه کاردانش سیدالشهداء
کاردانش سیدالشهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد نیر
مدرسه ولایت بنادکوک
ولایت بنادکوک
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه میثم بنادكوك
میثم بنادكوك
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه میثاق منصوری
میثاق منصوری
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید محمد منتظری محمودآباد
شهید محمد منتظری محمودآباد
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید محمد منتظری کهدوئیه
شهید محمد منتظری کهدوئیه
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید عباسپور فخرآباد
شهید عباسپور فخرآباد
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید عباس لازمی
شهید عباس لازمی
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید مطهری زردین
شهید مطهری زردین
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهید بهشتی رشکوئیه
شهید بهشتی رشکوئیه
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهدای پندر
شهدای پندر
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شهدای كهدوییه
شهدای كهدوییه
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه شمسایی
شمسایی
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه حجاب سخوید
حجاب سخوید
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه امام جعفر صادق چاهوک
امام جعفر صادق چاهوک
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه استقلال رحیم آباد
استقلال رحیم آباد
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه ارشاد دیزران
ارشاد دیزران
نامشخص - دبستان یزد نیر
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه شیخ مفید (ره) زردین
شیخ مفید (ره) زردین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه شهید حاج حکیمی نیر
شهید حاج حکیمی نیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه شهید حاج حکیمی
شهید حاج حکیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه سید محمد یحیوی زاده
سید محمد یحیوی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه سید الشهدا گاریزات
سید الشهدا گاریزات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه سید الشهداء
سید الشهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه حاج سید محمد یحیوی زاده
حاج سید محمد یحیوی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد نیر
مدرسه فیض کاشانی
فیض کاشانی
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه مائده زردین
مائده زردین
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه فاطمه پاپلی بنادکوک
فاطمه پاپلی بنادکوک
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه فاطمه الزهرا (س) بخ
فاطمه الزهرا (س) بخ
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه علامه طباطبایی بخ
علامه طباطبایی بخ
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه شهید حسین کهدویی
شهید حسین کهدویی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه زینبیه رشکوئیه
زینبیه رشکوئیه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه حضرت فاطمه (س) کهدوئیه
حضرت فاطمه (س) کهدوئیه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه حضرت زهرا (س) نیر
حضرت زهرا (س) نیر
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه حجاب گاریز
حجاب گاریز
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
مدرسه شهید دیزوی
شهید دیزوی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد نیر
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر نیر نیر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر نیر نیر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر نیر نیر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر نیر نیر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.