سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر فردوس

مدرسه کاردانش شهید صبوری
کاردانش شهید صبوری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کاردانش دارالفنون نوبری
کاردانش دارالفنون نوبری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کاردانش شهید عدل
کاردانش شهید عدل
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کاردانش ایثارگران قائم
کاردانش ایثارگران قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه فنی و حرفه‌ای مهندس کاظمی
فنی و حرفه‌ای مهندس کاظمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه فنی شهید عدل
فنی شهید عدل
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید قویم
فنی و حرفه‌ای شهید قویم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید باهنر
فنی و حرفه‌ای شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه بهشتيان
بهشتيان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه حرفه ای حضرت مریم (ع)
حرفه ای حضرت مریم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید هاجری لجنو
شهید هاجری لجنو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید ناصری کجه
شهید ناصری کجه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدزاده حسین آباد
شهید محمدزاده حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید تقوایی
شهید تقوایی
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه مفید
مفید
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید قهرمانی
شهید قهرمانی
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه مفید
مفید
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید یکتانژاد
شهید یکتانژاد
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید یکتانژاد
شهید یکتانژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید هاشم بخشایش
شهید هاشم بخشایش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید رادمرد
شهید رادمرد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهيد محمد جوادي
شهيد محمد جوادي
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه میر تونی
میر تونی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه معلم شهید محمدحسین مرادی
معلم شهید محمدحسین مرادی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه معلم شهید کامل برون
معلم شهید کامل برون
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه معلم شهید غلامحسین ایمانی
معلم شهید غلامحسین ایمانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کبری هدایتی
کبری هدایتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه سما 2
سما 2
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه عباسعلی افتاده
عباسعلی افتاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شیخ بهاءالدین عاملی
شیخ بهاءالدین عاملی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدعلی مختارنیا
شهید محمدعلی مختارنیا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدرضا دشتی
شهید محمدرضا دشتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدحسین ناظری
شهید محمدحسین ناظری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدابراهیم نظری
شهید محمدابراهیم نظری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید عیدمحمد مهدیزاده
شهید عیدمحمد مهدیزاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید علی زاده آبدکی (عشایری)
شهید علی زاده آبدکی (عشایری)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید عباسعلی رضائی
شهید عباسعلی رضائی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید سیدحسن میررضوی
شهید سیدحسن میررضوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید حسین پور
شهید حسین پور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید حسن کریمیان
شهید حسن کریمیان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید آسیبی
شهید آسیبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهیدان محب راد
شهیدان محب راد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهیدان گمنام
شهیدان گمنام
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهیدان طبسی
شهیدان طبسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید اسماعیل محمدزاده (عشایری)
شهید اسماعیل محمدزاده (عشایری)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید ابراهیم عنصری
شهید ابراهیم عنصری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید هادی جوادی
شهید هادی جوادی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید نقابت
شهید نقابت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمود ناظری
شهید محمود ناظری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمود آرامی
شهید محمود آرامی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید علیرضا ابوطالبی (عشایری)
شهید علیرضا ابوطالبی (عشایری)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید رادمرد
شهید رادمرد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای گستج
شهدای گستج
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای باغستان
شهدای باغستان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای انارستانک
شهدای انارستانک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای افقو
شهدای افقو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه سعید
سعید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای سرند
شهدای سرند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه حاج امیر امیرزاده
حاج امیر امیرزاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه برادران شهید میر جلیلی
برادران شهید میر جلیلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر فردوس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر فردوس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر فردوس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر فردوس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.