سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب سرپل ذهاب

مدرسه کاردانش شهدای پاطاق
کاردانش شهدای پاطاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه نصر
نصر
پسرانه - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه توتیا
توتیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه تمدن
تمدن
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه تقوی
تقوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه تبیان
تبیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پیروزی قره بلاغ شیخمراد
پیروزی قره بلاغ شیخمراد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پیام صادق
پیام صادق
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پرورش
پرورش
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پرستو
پرستو
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه پاسداران
پاسداران
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بیستون
بیستون
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بیان
بیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بوستان
بوستان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه بخشایش
بخشایش
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه آفرینش
آفرینش
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه آفتاب
آفتاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه انصار الحسین
انصار الحسین
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه انتظار
انتظار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امیر المومنین (ع)
امیر المومنین (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام جواد (ع) 1
امام جواد (ع) 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه امام
امام
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه افتخار
افتخار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اطلس
اطلس
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اروند
اروند
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه ارمغان
ارمغان
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اردیبهشت
اردیبهشت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اخلاص
اخلاص
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه احرار
احرار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه اتحاد اسلام
اتحاد اسلام
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه ابوالفضل العباس (س)
ابوالفضل العباس (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه 12 فروردین یک
12 فروردین یک
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه یکتا
یکتا
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه هامون
هامون
نامشخص - دبستان کرمانشاه سرپل ذهاب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب سرپل ذهاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب سرپل ذهاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب سرپل ذهاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر سرپل ذهاب سرپل ذهاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.