سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر گلپایگان

مدرسه کاردانش شهدای پتروشیمی
کاردانش شهدای پتروشیمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه کاردانش غدیر
کاردانش غدیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه کاردانش ابوذر
کاردانش ابوذر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه کاردانش آیت الله گلپایگانی
کاردانش آیت الله گلپایگانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه بانو قائدی
بانو قائدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان گلپایگان
مدرسه طلوع دانش
طلوع دانش
دخترانه - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه سعدی
سعدی
دخترانه - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
پسرانه - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه مهاد
مهاد
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه معلّم
معلّم
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه فاطمیه شادگان
فاطمیه شادگان
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه عمید
عمید
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه عمار استهلک
عمار استهلک
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه عسگریه
عسگریه
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه صحت
صحت
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید مردانشاهی
شهید مردانشاهی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید مرتضی نصیری
شهید مرتضی نصیری
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید محمد علی ربیعی
شهید محمد علی ربیعی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید شرافت
شهید شرافت
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهیدآیت الله دستغیب
شهیدآیت الله دستغیب
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهیدان جمالی
شهیدان جمالی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهیدان اتفاقی
شهیدان اتفاقی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید مصطفی موسوی
شهید مصطفی موسوی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید محمد حسین مشایخی
شهید محمد حسین مشایخی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید محمد حسین سخائی
شهید محمد حسین سخائی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید فیروزی
شهید فیروزی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید سید مهدی مدنی
شهید سید مهدی مدنی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید زارع
شهید زارع
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید داود فیض
شهید داود فیض
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید خرمی
شهید خرمی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید حسینجان زینلی
شهید حسینجان زینلی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید حاج حسین اکرمی
شهید حاج حسین اکرمی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید جواد بهمنی
شهید جواد بهمنی
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهدای رباط سرخ
شهدای رباط سرخ
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه شهداء کنجدجان
شهداء کنجدجان
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه رضویه
رضویه
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه دكتر محمد معین
دكتر محمد معین
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه حامی 5
حامی 5
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه آیت الله غفاری 2
آیت الله غفاری 2
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه آیت الله غفاری
آیت الله غفاری
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه آفرینش
آفرینش
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه آرین
آرین
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان اصفهان گلپایگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر گلپایگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر گلپایگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر گلپایگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر گلپایگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.