سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر خشت و کمارج خشت و کمارج

مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه غلامعلی جامه مشایخ
غلامعلی جامه مشایخ
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید یاعلی
شهید یاعلی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید قادری
شهید قادری
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید علیناز دهقان
شهید علیناز دهقان
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید سلیمانی
شهید سلیمانی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید سرکاری
شهید سرکاری
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید نویی
شهید نویی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید نورمحمد دهقان
شهید نورمحمد دهقان
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید رزمجو
شهید رزمجو
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید پیراسته
شهید پیراسته
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید برومند
شهید برومند
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید عبدالرسول ابراهیمی
شهید عبدالرسول ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید خسرو شعبانی
شهید خسرو شعبانی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید علمدار هاشمی
شهید علمدار هاشمی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید سید قاسم هاشمی
شهید سید قاسم هاشمی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید رستم ابراهیمی
شهید رستم ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید حیدری
شهید حیدری
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهدای فامور
شهدای فامور
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شادروان جمشید و شهید شکراله دهقانی
شادروان جمشید و شهید شکراله دهقانی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه جوانه ها
جوانه ها
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه پاسداران انقلاب
پاسداران انقلاب
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه بلال شهید محمد حاتمی
بلال شهید محمد حاتمی
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس خشت و کمارج
مدرسه شهیدان رهبر ورنجکش
شهیدان رهبر ورنجکش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید سلیمانی
شهید سلیمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید رهبر
شهید رهبر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید باقر سلیمانی
شهید باقر سلیمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید نصراله شفیعی 2
شهید نصراله شفیعی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید گلستان 2
شهید گلستان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید عنایت اله
شهید عنایت اله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید علی پور گلستان 2
شهید علی پور گلستان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید عبدالرضا دهقانی
شهید عبدالرضا دهقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید دهقانی 2
شهید دهقانی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید حقیقی
شهید حقیقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید جوکار
شهید جوکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید سلیمانی
شهید سلیمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه زینبیه (س)
زینبیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه حاج نعمت اله میرزائی
حاج نعمت اله میرزائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه امام خمینی (ره) 2
امام خمینی (ره) 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس خشت و کمارج
مدرسه مهر 2
مهر 2
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه مرادپور
مرادپور
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهیدان جهانبخش دهقانی و کرامت اله افسرده
شهیدان جهانبخش دهقانی و کرامت اله افسرده
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهیدان یزدانپرست و اصغر سلیمانی
شهیدان یزدانپرست و اصغر سلیمانی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید شمس الدینی
شهید شمس الدینی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهیدان چراغی و جلالی
شهیدان چراغی و جلالی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهیدان جلالیان افسرده
شهیدان جلالیان افسرده
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید حبیب اله شریعت
شهید حبیب اله شریعت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
مدرسه شهید ظهرابی
شهید ظهرابی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس خشت و کمارج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر خشت و کمارج خشت و کمارج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر خشت و کمارج خشت و کمارج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر خشت و کمارج خشت و کمارج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر خشت و کمارج خشت و کمارج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.