سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر بابلسر بابلسر

مدرسه کاردانش فراصنعت 1
کاردانش فراصنعت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابلسر
مدرسه کاردانش شهید سالاریه
کاردانش شهید سالاریه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابلسر
مدرسه کاردانش راه توحید
کاردانش راه توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابلسر
مدرسه راه توحید
راه توحید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه شهید ولی اله شفیعی
شهید ولی اله شفیعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه ورزیده کار
ورزیده کار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه شهید قلی تبار
شهید قلی تبار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان علی پور
شهیدان علی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه خسروانی
خسروانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه حرفه ای لیلا جانی
حرفه ای لیلا جانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه دانا
دانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابلسر
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان اسماعیل زاده و خدابخشی
شهیدان اسماعیل زاده و خدابخشی
دخترانه - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه معرفت
معرفت
پسرانه - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه نوبهاران
نوبهاران
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه نخبگان
نخبگان
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه مسلم آهنگریان
مسلم آهنگریان
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه لیلاجانی
لیلاجانی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه فیض
فیض
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه فجرانقلاب
فجرانقلاب
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه علی بن ابی طالب (ع)
علی بن ابی طالب (ع)
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید ولی اله قنبرتبار
شهید ولی اله قنبرتبار
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید مسیبی
شهید مسیبی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید محمدکاظم یحیی تبار
شهید محمدکاظم یحیی تبار
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید فدائیان
شهید فدائیان
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید فتحعلی بابانتاج
شهید فتحعلی بابانتاج
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید فتح اله نوروزی
شهید فتح اله نوروزی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید علیجان نژاد
شهید علیجان نژاد
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید عزیزالله پورشریف
شهید عزیزالله پورشریف
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید عباس خان نژاد
شهید عباس خان نژاد
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید عابدین پور
شهید عابدین پور
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید ستاری
شهید ستاری
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید رمضانی
شهید رمضانی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید حسین آقامیرتبار
شهید حسین آقامیرتبار
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید جوادفکوری
شهید جوادفکوری
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان نوبخت
شهیدان نوبخت
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان كریمیان و اسماعیل پور
شهیدان كریمیان و اسماعیل پور
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان کریمیان واسماعیل پور
شهیدان کریمیان واسماعیل پور
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان فرجی و مدانلو
شهیدان فرجی و مدانلو
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهیدان جباری واحمدنیا
شهیدان جباری واحمدنیا
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهدای علی آباد
شهدای علی آباد
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهدای رودبست
شهدای رودبست
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهدای حرم
شهدای حرم
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شهدای بالااحمدکلا
شهدای بالااحمدکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شکوه دانش
شکوه دانش
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه سید حسین ضیاءتبار
سید حسین ضیاءتبار
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد میناگر و شهید احمدنژاد
زنده یاد میناگر و شهید احمدنژاد
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد محمدحسن رستمی
زنده یاد محمدحسن رستمی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد مهدی پور
زنده یاد مهدی پور
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد محمد حسن رستمی
زنده یاد محمد حسن رستمی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد متولی
زنده یاد متولی
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد غلامعلی طیری
زنده یاد غلامعلی طیری
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه زنده یاد حاج عباسعلی شکراله زاده
زنده یاد حاج عباسعلی شکراله زاده
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
مدرسه روزیمند و شهیدبابائیان
روزیمند و شهیدبابائیان
نامشخص - دبستان مازندران بابلسر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر بابلسر بابلسر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر بابلسر بابلسر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر بابلسر بابلسر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر بابلسر بابلسر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.