دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کاشمر

مدرسه کاردانش استقلال
کاردانش استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی کاشمر
مدرسه امام رضا
امام رضا
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید آقا مصطفی خمینی (ره)
شهید آقا مصطفی خمینی (ره)
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید ترابی 2
شهید ترابی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه هدف 2
هدف 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه میرزا هاشم معمار
میرزا هاشم معمار
دخترانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه هدف 1
هدف 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه الهام شریعت تربقان
الهام شریعت تربقان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه ابن یمین نای
ابن یمین نای
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه نوید مهر
نوید مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه نجمه قدس
نجمه قدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه مروج
مروج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه مرحمت صائب 2
مرحمت صائب 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه مرحمت صائب
مرحمت صائب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه مرتضی
مرتضی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه مرادیان
مرادیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه گوهران
گوهران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه عمار جردودی
عمار جردودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید نژاد غلام
شهید نژاد غلام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید علی پناه
شهید علی پناه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید جانکی
شهید جانکی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید جابری
شهید جابری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید توانگر
شهید توانگر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید ترابی
شهید ترابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید پسندیده
شهید پسندیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید بخشیان
شهید بخشیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه سهروردی
سهروردی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه خاتم الاوصیاء
خاتم الاوصیاء
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه حمزه فروتقه
حمزه فروتقه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه حمزه (ع)
حمزه (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه حضرت علی (ع)
حضرت علی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
مدرسه حضرت خاتم الوصیاء
حضرت خاتم الوصیاء
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کاشمر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کاشمر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کاشمر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کاشمر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کاشمر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.