سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر بافت

مدرسه کاردانش بو علی
کاردانش بو علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بافت
مدرسه شادروان برخورداری
شادروان برخورداری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بافت
مدرسه حرفه ای حضرت آمنه
حرفه ای حضرت آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بافت
مدرسه فنی دکتر حسابی
فنی دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بافت
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه مکتب تشیع
مکتب تشیع
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه معلم 2
معلم 2
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه معلم 1
معلم 1
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه لیله القدر
لیله القدر
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید وقاری
شهید وقاری
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید مقصودی
شهید مقصودی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید محمد شمسی
شهید محمد شمسی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید ثانی تاج آباد
شهید ثانی تاج آباد
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید ثانی آسیاب قاضی
شهید ثانی آسیاب قاضی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید ایرج بهرامی
شهید ایرج بهرامی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید اباذر نژاد
شهید اباذر نژاد
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید نصراله غنجعلی پور
شهید نصراله غنجعلی پور
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید ناجی
شهید ناجی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید مهدی شمسی
شهید مهدی شمسی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید ملک پور
شهید ملک پور
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید مجید رجایی
شهید مجید رجایی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید کریم زاده
شهید کریم زاده
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید کامیاب
شهید کامیاب
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید فضل الله نوری
شهید فضل الله نوری
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید شیخ بردسیری
شهید شیخ بردسیری
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید سهراب امینی
شهید سهراب امینی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید سعادت اله افروزه
شهید سعادت اله افروزه
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید رسولی
شهید رسولی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید رحیم پور
شهید رحیم پور
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید رحمت الله چاهخوزاده
شهید رحمت الله چاهخوزاده
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید دهقانی
شهید دهقانی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید دانشی
شهید دانشی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید خدامراد برکنانی
شهید خدامراد برکنانی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید حمداله نقوی
شهید حمداله نقوی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید پورچنگیز
شهید پورچنگیز
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید آذرباد
شهید آذرباد
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شکوه گلها
شکوه گلها
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه شادروان برخورداری
شادروان برخورداری
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه سید رضی
سید رضی
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان بافت
مدرسه سعدی 1
سعدی 1
نامشخص - دبستان کرمان بافت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر بافت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر بافت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر بافت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر بافت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.