دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر انار انار

مدرسه کاردانش ذوالفقاری
کاردانش ذوالفقاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان انار
مدرسه کاردانش دانشوران
کاردانش دانشوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان انار
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان انار
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان انار
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه مرحوم اکبر رفیعی
مرحوم اکبر رفیعی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه مرحوم احمد شاهولی پور
مرحوم احمد شاهولی پور
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه گنجی
گنجی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه فاطمه عبدالهی گلشن
فاطمه عبدالهی گلشن
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه صابری
صابری
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید اسماعیلی نیا
شهید اسماعیلی نیا
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید ندافیان
شهید ندافیان
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید علی غیاثی
شهید علی غیاثی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید طباطبایی
شهید طباطبایی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید حسین قربانی
شهید حسین قربانی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید حسین ابراهیمی بیاض
شهید حسین ابراهیمی بیاض
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید حسن سلطانمرادی
شهید حسن سلطانمرادی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید اسماعیلی نیا
شهید اسماعیلی نیا
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهدای گیتی آباد
شهدای گیتی آباد
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهدای محمدآباد ساقی
شهدای محمدآباد ساقی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه سلیمی
سلیمی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه سفیران رضوان
سفیران رضوان
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه رضایی پور
رضایی پور
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه دکتر مفتح گلشن انار
دکتر مفتح گلشن انار
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه سماء
سماء
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه حضرت امام (ره)
حضرت امام (ره)
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه جهانگیر ابراهیمی
جهانگیر ابراهیمی
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه اندیشه سازان
اندیشه سازان
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه شهید علیزاده
شهید علیزاده
نامشخص - دبستان کرمان انار
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه حضرت امام حسین (ع)
حضرت امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه قدیری انارکی
قدیری انارکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه شهید حسن رشیدی
شهید حسن رشیدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه سیدالشهداء (ع)
سیدالشهداء (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه ریحانة النبی
ریحانة النبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه رحیمی
رحیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه ربابه آزادی طلب
ربابه آزادی طلب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه دانشوران
دانشوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه دانش پژوهان
دانش پژوهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه جوادالائمه (ع)
جوادالائمه (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه امام جعفر صادق
امام جعفر صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه ام البنین (س)
ام البنین (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه احترام محمد تهرانی
احترام محمد تهرانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان انار
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
دخترانه - دوره اول متوسطه کرمان انار
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره اول متوسطه کرمان انار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر انار انار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر انار انار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر انار انار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر انار انار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.