شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر مهدی شهر

مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش شهید ایمانی
کاردانش شهید ایمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش صادقیه
کاردانش صادقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه کاردانش شیخ مفید
کاردانش شیخ مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان مهدیشهر
مدرسه هدایت
هدایت
دخترانه - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه نخبگان
نخبگان
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه معلمین راهنما
معلمین راهنما
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه معلم ثانی
معلم ثانی
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه محمدالدوره
محمدالدوره
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه مبارزان اسلام
مبارزان اسلام
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه قدس عشایر
قدس عشایر
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه علی سعدالدین
علی سعدالدین
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید صفایی
شهید صفایی
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه رقیه (س)
رقیه (س)
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه بتول ملک
بتول ملک
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه 7 تیر
7 تیر
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان سمنان مهدیشهر
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه پاکزاد
پاکزاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه نوری نسب
نوری نسب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه علی سعدالدین
علی سعدالدین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید نقی ایمانی
شهید نقی ایمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید چمران مت
شهید چمران مت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید کیپور
شهید کیپور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه ایثارگران شهید چمران
ایثارگران شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه دانش پژوهان
دانش پژوهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان مهدیشهر
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
پسرانه - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه هادی پور خسروی
هادی پور خسروی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه نوین
نوین
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه قدس رضوی
قدس رضوی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
مدرسه شهید کلاهی
شهید کلاهی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان مهدیشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر مهدی شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر مهدی شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر مهدی شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر مهدی شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.