سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر ازنا ازنا

مدرسه کاردانش هدایت
کاردانش هدایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ازنا
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا (س)
کاردانش فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ازنا
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ازنا
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ازنا
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان ازنا
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان لرستان ازنا
مدرسه هجرت و زمدر
هجرت و زمدر
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه مقداد گاوبار سفلی
مقداد گاوبار سفلی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه معاودین
معاودین
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه مروت برجله
مروت برجله
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه محرم الحرام چرخستانه
محرم الحرام چرخستانه
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه ماندگار
ماندگار
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه مالیچه
مالیچه
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه فتح المبین دره تخت
فتح المبین دره تخت
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه علامه طباطبایی 2
علامه طباطبایی 2
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه علامه طباطبایی 2
علامه طباطبایی 2
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه علامه طباطبایی 1
علامه طباطبایی 1
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه ظفر علی آباد
ظفر علی آباد
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه صائب خروسان
صائب خروسان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید هاشم ورمزیاری میانرودان
شهید هاشم ورمزیاری میانرودان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید نقی جهانبخش کرتیلان
شهید نقی جهانبخش کرتیلان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید محمود جودکی گنجه
شهید محمود جودکی گنجه
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید محمدرضا عظیمی مرزیان
شهید محمدرضا عظیمی مرزیان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید کشوری کلبر
شهید کشوری کلبر
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید کریمی آشورآباد
شهید کریمی آشورآباد
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید قیطاسی عزیزآباد
شهید قیطاسی عزیزآباد
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید قدرت اله نوری
شهید قدرت اله نوری
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید قدرت اله اکبری رشیدی
شهید قدرت اله اکبری رشیدی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید قاسمعلی افراسیابی طازران
شهید قاسمعلی افراسیابی طازران
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید علی محمدجعفری چقاموشان
شهید علی محمدجعفری چقاموشان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید صیفورلک طیان
شهید صیفورلک طیان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید صفرعلی چراغی دره باغ
شهید صفرعلی چراغی دره باغ
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید سرلشکر قرنی باوکی
شهید سرلشکر قرنی باوکی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید درویشی چشمه درگاه
شهید درویشی چشمه درگاه
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید خوانساری
شهید خوانساری
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید خسرو پسندیده تنبک
شهید خسرو پسندیده تنبک
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید حاجی سالاروند قلعه رستم
شهید حاجی سالاروند قلعه رستم
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید آیت اله سعیدی محمودآباد
شهید آیت اله سعیدی محمودآباد
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید امین اله زوله ای کهریز
شهید امین اله زوله ای کهریز
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید استاد مفتح زرنان
شهید استاد مفتح زرنان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید استاد مطهری
شهید استاد مطهری
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید ابراهیم مهری آقایی
شهید ابراهیم مهری آقایی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید یاری قره ملک
شهید یاری قره ملک
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید سید صفر حسینی
شهید سید صفر حسینی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید علی محمد مددی مدآباد
شهید علی محمد مددی مدآباد
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید شکراله سلیمانی امامزاده قاسم
شهید شکراله سلیمانی امامزاده قاسم
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهیدرضا عبدالوند پازردآلو
شهیدرضا عبدالوند پازردآلو
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید دستغیب گرجی
شهید دستغیب گرجی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید آیت اله مدرس
شهید آیت اله مدرس
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید استاد مطهری
شهید استاد مطهری
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهیداحمد گلابی کرچیان
شهیداحمد گلابی کرچیان
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید مطهری 2
شهید مطهری 2
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
مدرسه شهید مطهری 1
شهید مطهری 1
نامشخص - دبستان لرستان ازنا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر ازنا ازنا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر ازنا ازنا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر ازنا ازنا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر ازنا ازنا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.