شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر سروستان سروستان

مدرسه شهید برادران روحانی
شهید برادران روحانی
پسرانه - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید قاسم علی مومنی
شهید قاسم علی مومنی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید غلامعلی رجبی
شهید غلامعلی رجبی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید غلامحسین حسینی
شهید غلامحسین حسینی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید عین اله کریمی
شهید عین اله کریمی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید علی داد امینی
شهید علی داد امینی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید علی جان اکبرزاده
شهید علی جان اکبرزاده
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید عطاءاله نصیری
شهید عطاءاله نصیری
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید عبداله زارع
شهید عبداله زارع
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید عبدالعظیم پور انصار
شهید عبدالعظیم پور انصار
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید عبد العلی لطفی
شهید عبد العلی لطفی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید شعبانعلی خانی دهنوی
شهید شعبانعلی خانی دهنوی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید سعید عالی 2
شهید سعید عالی 2
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید دادخدا جلودار
شهید دادخدا جلودار
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید حشمت اله کمالی
شهید حشمت اله کمالی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید اسفندیار مظلم
شهید اسفندیار مظلم
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید اسداله مدنی
شهید اسداله مدنی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهدای مهارلو
شهدای مهارلو
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهدای کوهنجان
شهدای کوهنجان
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه ستار خرم
ستار خرم
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه امام مهدي (عج)
امام مهدي (عج)
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه نسيم مهر
نسيم مهر
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيدان گلي
شهيدان گلي
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد محمد علي رجائي
شهيد محمد علي رجائي
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد محمد جواد باهنر
شهيد محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد کامران کمالي
شهيد کامران کمالي
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد دکتر مفتح
شهيد دکتر مفتح
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد حشمت اله کمالي 2
شهيد حشمت اله کمالي 2
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهيد آيت الله دستغيب
شهيد آيت الله دستغيب
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهیدان حیدرپور
شهیدان حیدرپور
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید یوسف اکبری
شهید یوسف اکبری
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید محمد حسین شفیعی
شهید محمد حسین شفیعی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید مجید فلاحی
شهید مجید فلاحی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید کامران کمالی
شهید کامران کمالی
نامشخص - دبستان فارس سروستان
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه يسرا
يسرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهيد مهران رجبي
شهيد مهران رجبي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهیدان زارع
شهیدان زارع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهید حسین فقیری
شهید حسین فقیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهداي فرهنگي
شهداي فرهنگي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهدای کربلای 4
شهدای کربلای 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهدای عشایر
شهدای عشایر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهداء سروستان
شهداء سروستان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه راه انديشه
راه انديشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه دکترشریعتی
دکترشریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه حضرت رسول (ص)
حضرت رسول (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه شهدای فرهنگیان
شهدای فرهنگیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سروستان
مدرسه یسرا
یسرا
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه ولی عصر 1
ولی عصر 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهيد سعيد عالي
شهيد سعيد عالي
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهید قدرت اله سادات 1
شهید قدرت اله سادات 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهید غلامحسن قاسمی 1
شهید غلامحسن قاسمی 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهید علی حیدری 1
شهید علی حیدری 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهید شهریار علیان 1
شهید شهریار علیان 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
مدرسه سید علی قریشی 1
سید علی قریشی 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سروستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر سروستان سروستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر سروستان سروستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر سروستان سروستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر سروستان سروستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.