جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر خرمدشت

مدرسه هجرت یاری آباد
هجرت یاری آباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه مهدیون
مهدیون
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه فضیلت داکان
فضیلت داکان
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه عمار یاسر حاجی آباد
عمار یاسر حاجی آباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه علی جلیلوند
علی جلیلوند
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه علی اكبر شفیع خانی
علی اكبر شفیع خانی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه علی اکبر همتی
علی اکبر همتی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید مرتضی مطهری جهان آباد
شهید مرتضی مطهری جهان آباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید محمد علی نظری پناه آباد
شهید محمد علی نظری پناه آباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید محمدرضا سهرابی قاسم آباد
شهید محمدرضا سهرابی قاسم آباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید دکتر علی شریعتی شنستق سفلی
شهید دکتر علی شریعتی شنستق سفلی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید الهیاری کشمرز
شهید الهیاری کشمرز
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید میرزا كاظم لو
شهید میرزا كاظم لو
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید موسی كاظم لو
شهید موسی كاظم لو
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید محمد علی رجائی شیزند
شهید محمد علی رجائی شیزند
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید عباس بابایی
شهید عباس بابایی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید علیپور
شهید علیپور
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید علی اکبرغفوری نهاوند
شهید علی اکبرغفوری نهاوند
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید کاظم بابالوئی کورچشمه
شهید کاظم بابالوئی کورچشمه
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید رضا قربانی
شهید رضا قربانی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهید ذوالفقارمحمدی سینک
شهید ذوالفقارمحمدی سینک
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهدای جعفرآباد
شهدای جعفرآباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهدا شنستق علیا
شهدا شنستق علیا
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه شهدا جعفرآباد
شهدا جعفرآباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه سلمان فارسی قنبرآباد
سلمان فارسی قنبرآباد
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه خدیجه کبری نهاوند
خدیجه کبری نهاوند
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه پریوش سالور:برزلجین
پریوش سالور:برزلجین
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه بوعلی سینا
بوعلی سینا
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه آیت اله موسوی شالی
آیت اله موسوی شالی
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه آزادی کوشکک
آزادی کوشکک
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان قزوین خرمدشت
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه راه سعادت
راه سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه دارابی
دارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه چمران رحیم آباد
چمران رحیم آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه امام علی
امام علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه امام صادق
امام صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه امام خمینی (ره) نهاوند
امام خمینی (ره) نهاوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه الزهرا شبانه روزی نهاوند
الزهرا شبانه روزی نهاوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین خرمدشت
مدرسه همت زینت
همت زینت
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید حسین لشگری
شهید حسین لشگری
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید مهدی فتحی زهرایی
شهید مهدی فتحی زهرایی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید محمد علی طاهری
شهید محمد علی طاهری
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید فرج اله محمد خانلو
شهید فرج اله محمد خانلو
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید عبداله قلعه قوند
شهید عبداله قلعه قوند
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه شهید اکبر قلی بگلو
شهید اکبر قلی بگلو
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین خرمدشت
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر خرمدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر خرمدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر خرمدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر خرمدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.