شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مراغه

مدرسه شهيد پور رستم
شهيد پور رستم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه عترت 1
عترت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید شکاری 2
شهید شکاری 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه ام البنین 1
ام البنین 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه دانش وصنعت
دانش وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید رضا شکاری
شهید رضا شکاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه بوستان
بوستان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه بدر 1
بدر 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شرف 2
شرف 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید رجائی 1
شهید رجائی 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید عبدلی
شهید عبدلی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید رشیدی 1
شهید رشیدی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید رحیم نژاد 1
شهید رحیم نژاد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید درخشی
شهید درخشی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید خاکپای
شهید خاکپای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید حمید پركار
شهید حمید پركار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید حسین زاده
شهید حسین زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید جوادی
شهید جوادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید جمالی
شهید جمالی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید جعفری 1
شهید جعفری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید پیروان 1
شهید پیروان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید پاشایی ازبک
شهید پاشایی ازبک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید پاشایی 1
شهید پاشایی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید بهروزنژاد
شهید بهروزنژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید بهاری گلستان علیا
شهید بهاری گلستان علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید بهاری
شهید بهاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید باستانی 1
شهید باستانی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید آقاولی پور
شهید آقاولی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید آرگون
شهید آرگون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید اکرمی 2
شهید اکرمی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید افتخاری 1
شهید افتخاری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید ارجمندی 1
شهید ارجمندی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهید احمد نژادیان
شهید احمد نژادیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهدای قراتلو
شهدای قراتلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهدای طلوع فجر
شهدای طلوع فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شهادت داش آتان
شهادت داش آتان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شمس تبریزی
شمس تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شمس
شمس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شكوهی مراغه ای
شكوهی مراغه ای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شریعت 2
شریعت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شریعت 1
شریعت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه شرف 1
شرف 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سیمای فرهنگ
سیمای فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سیزده آبان 2
سیزده آبان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سید کندی 1
سید کندی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سهند 2
سهند 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سهند
سهند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سنایی
سنایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سرچشمه
سرچشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سجاد ملاقاسم
سجاد ملاقاسم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه سبلان
سبلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه ساروقیه مقدم تبریزی
ساروقیه مقدم تبریزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه ساروجه علیزاده
ساروجه علیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مراغه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مراغه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مراغه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مراغه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مراغه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.