جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر خلجستان

مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم خلجستان
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم خلجستان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم خلجستان
مدرسه هفده شهريور 1
هفده شهريور 1
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه هفده شهريور 2
هفده شهريور 2
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه هفده شهریور دستجرد
هفده شهریور دستجرد
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه وفانیا انجیله
وفانیا انجیله
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه علوی وشاره
علوی وشاره
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهيدحسنی 2
شهيدحسنی 2
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهيد شيخ صادق محمدی
شهيد شيخ صادق محمدی
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهيد حسنی 1
شهيد حسنی 1
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهید آیت الله سعیدی
شهید آیت الله سعیدی
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهید احمد قاسمی
شهید احمد قاسمی
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه شهدای روستای ورزنه
شهدای روستای ورزنه
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه حضرت قاسم
حضرت قاسم
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه حضرت ابوالفضل
حضرت ابوالفضل
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه بعثت کهندان
بعثت کهندان
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان قم خلجستان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه مهدیه دستجرد
مهدیه دستجرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه فجر قاهان
فجر قاهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه شهید نورایی
شهید نورایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه شهیداحمد علیمیرزایی
شهیداحمد علیمیرزایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه خاتم الانبیاء
خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قم خلجستان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قم خلجستان
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دوره اول متوسطه قم خلجستان
مدرسه 15خرداد
15خرداد
نامشخص - دوره اول متوسطه قم خلجستان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه قم خلجستان
مدرسه شهيد رجايی
شهيد رجايی
نامشخص - دوره اول متوسطه قم خلجستان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر خلجستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر خلجستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر خلجستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر خلجستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.