جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر شهداد

مدرسه هوشنگ مرادی
هوشنگ مرادی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه شهید رحمانی فر
شهید رحمانی فر
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه شهید محمدرضا محمدی
شهید محمدرضا محمدی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه خواجو
خواجو
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه آیت اله سعیدی
آیت اله سعیدی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان کرمان شهداد
مدرسه نهم دی
نهم دی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه شهید دکتر محمد مفتح
شهید دکتر محمد مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهداد
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه شهید همت آبادی
شهید همت آبادی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان شهداد
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر شهداد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر شهداد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر شهداد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر شهداد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.