دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر کشاورز

مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه استقامت اسلامی
استقامت اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه اتحاد اسلامی
اتحاد اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه هفت بهمن
هفت بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه نوردانش
نوردانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه نوراحمدبیك
نوراحمدبیك
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه میرداماد
میرداماد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه مهراوبه بلاغی
مهراوبه بلاغی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه منتظر
منتظر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه مجاهدین اسلام
مجاهدین اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه گنج دانش
گنج دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه فیض
فیض
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه فضل
فضل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه فتح الفتوح
فتح الفتوح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه عطار نیشابوری
عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه صدرالدین شیرازی
صدرالدین شیرازی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید ناصر کاظمی
شهید ناصر کاظمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید آذرنوش
شهید آذرنوش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه سعد سلمان
سعد سلمان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه حجت
حجت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه جهاد اسلامی
جهاد اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه تازه کندکلک لو
تازه کندکلک لو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه بصارت
بصارت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه بشارت کهل علیا
بشارت کهل علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه اندیشه اسلامی
اندیشه اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه کوثر احمدآباد
کوثر احمدآباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه راه نور
راه نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
مدرسه آمنه
آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی کشاورز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر کشاورز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر کشاورز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر کشاورز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر کشاورز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.