چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر بیارجمند

مدرسه کاردانش فجر نور
کاردانش فجر نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بیارجمند
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بیارجمند
مدرسه امام جفر صادق (ع)
امام جفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه فلاح
فلاح
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شیخ عطار
شیخ عطار
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شهید مظفری
شهید مظفری
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شهید اسکندر قربانی
شهید اسکندر قربانی
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه زعیم
زعیم
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه رسول اكرم (ص)
رسول اكرم (ص)
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه حنیف
حنیف
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه حبیب ابن مظاهر
حبیب ابن مظاهر
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه جلوه حق
جلوه حق
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه توسل
توسل
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه پرتو هدایت
پرتو هدایت
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه آیت الله صدر
آیت الله صدر
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه امام هادی
امام هادی
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه امام سجاد
امام سجاد
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه امام جواد
امام جواد
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه ابراهیم خلیل الله
ابراهیم خلیل الله
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه مطهر
مطهر
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه حضرت رسول اکرم (ص)
حضرت رسول اکرم (ص)
نامشخص - دبستان سمنان بیارجمند
مدرسه فجر نور
فجر نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بیارجمند
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بیارجمند
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه شهدای دخانیات
شهدای دخانیات
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان بیارجمند
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر بیارجمند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر بیارجمند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر بیارجمند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر بیارجمند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.