سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر نوبران نوبران

مدرسه کاردانش شهید دستغیب
کاردانش شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی نوبران
مدرسه هفده شهریور دخان
هفده شهریور دخان
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه نرجسیه
نرجسیه
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه مرحوم حاج حبیب نیکو
مرحوم حاج حبیب نیکو
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه قدسیه بالقلو
قدسیه بالقلو
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه قاسمی
قاسمی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه صدرالدین
صدرالدین
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید صمدی
شهید صمدی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید ولد خانی
شهید ولد خانی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید فتاحی
شهید فتاحی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید روحی
شهید روحی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهید جواد الله کرم
شهید جواد الله کرم
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه شهدای ستق
شهدای ستق
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه سرلشكر شهید احمد شجاعی
سرلشكر شهید احمد شجاعی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه سردار شهید رضا چراغی
سردار شهید رضا چراغی
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه دوازده فروردین قلعتین
دوازده فروردین قلعتین
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه حضرت قائم
حضرت قائم
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه بنت الهدای کهک
بنت الهدای کهک
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه 22 بهمن میچینک
22 بهمن میچینک
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی نوبران
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه شهید قلیچ خانی
شهید قلیچ خانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه سراج
سراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه دکتر سعید کاظمی آشتیانی
دکتر سعید کاظمی آشتیانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه تهذیب
تهذیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه الزهرا غرق آباد
الزهرا غرق آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مرکزی نوبران
مدرسه سراج
سراج
دخترانه - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه سراج
سراج
پسرانه - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه شهید علی صابر
شهید علی صابر
نامشخص - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دوره اول متوسطه مرکزی نوبران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر نوبران نوبران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر نوبران نوبران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر نوبران نوبران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر نوبران نوبران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.