جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر کوهمره نودان

مدرسه شهید جهانبخش میرزایی
شهید جهانبخش میرزایی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید فیروز زاده
شهید فیروز زاده
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید سلمانی
شهید سلمانی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید بیژن محمدی
شهید بیژن محمدی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهیدتوکلی
شهیدتوکلی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید ناصری
شهید ناصری
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید میرغفاریان
شهید میرغفاریان
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید مسعود انصاری
شهید مسعود انصاری
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید عظیمی
شهید عظیمی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید دهدشتی
شهید دهدشتی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه سید حسن مدرس
سید حسن مدرس
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه سردار جنگل
سردار جنگل
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه سپاه پاسداران
سپاه پاسداران
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه انصاری پاپون سفلی
انصاری پاپون سفلی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید ساسانی پور
شهید ساسانی پور
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید دهقان
شهید دهقان
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان فارس کوهمره نودان
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه زینب كبری (س)
زینب كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید یوسف زارعی
شهید یوسف زارعی
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه مکتب الزهرا 1
مکتب الزهرا 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه صادق الائمه 1
صادق الائمه 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید رنجبر 1
شهید رنجبر 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید جوکار 1
شهید جوکار 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه دکتر شریعتی 1
دکتر شریعتی 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه حجاب 1
حجاب 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس کوهمره نودان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر کوهمره نودان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر کوهمره نودان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر کوهمره نودان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر کوهمره نودان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.