چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر کهنوج

مدرسه کاردانش ولایت
کاردانش ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه کاردانش عدالت
کاردانش عدالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه کشاورزی شهید مدرس
کشاورزی شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه کار دانش سما
کار دانش سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه فنی فضیلت
فنی فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه فنی قائم (عج)
فنی قائم (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه ام ابيها
ام ابيها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه فنی سما
فنی سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه فنی سما
فنی سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کهنوج
مدرسه شهید دیناری
شهید دیناری
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید دستغیب گنج آباد
شهید دستغیب گنج آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید دانشور
شهید دانشور
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید دادور
شهید دادور
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید خورشیدی
شهید خورشیدی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید حمزه ای
شهید حمزه ای
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید جلالی
شهید جلالی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید توسلی
شهید توسلی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید بهشتی توکل آباد
شهید بهشتی توکل آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید بویر
شهید بویر
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید بلبلی
شهید بلبلی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید باهنر رضا آباد
شهید باهنر رضا آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید باروزه
شهید باروزه
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید انصاری دهکهان
شهید انصاری دهکهان
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید اطمینانی ریگ زردان
شهید اطمینانی ریگ زردان
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید احمد خجسته
شهید احمد خجسته
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید عیسی احمدی
شهید عیسی احمدی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید عنبری
شهید عنبری
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید علی سعیدی نژاد
شهید علی سعیدی نژاد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید رضا ناوکی
شهید رضا ناوکی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید رستمی
شهید رستمی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید درویشی
شهید درویشی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید جهانی پور جدید
شهید جهانی پور جدید
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید امیری
شهید امیری
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهدای زه
شهدای زه
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهدای دانش آموز
شهدای دانش آموز
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهداد نژاد سرریگ
شهداد نژاد سرریگ
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه سیدالشهدا کهورآباد
سیدالشهدا کهورآباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه سمیه نظمیه
سمیه نظمیه
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه سلمان فارسی دوچاهی
سلمان فارسی دوچاهی
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه رقیه (س) حسین آباد
رقیه (س) حسین آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه رضا علیمی سهران
رضا علیمی سهران
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه رجایی سهلاور
رجایی سهلاور
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه دوازده فروردین گهرک
دوازده فروردین گهرک
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه دستغیب کوتک
دستغیب کوتک
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه فردوسی چاه زیارت
فردوسی چاه زیارت
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه کربلا
کربلا
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه شهید میثم
شهید میثم
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه خواجه انصاری ده پیش
خواجه انصاری ده پیش
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه خدیجه کبری ناصرآباد
خدیجه کبری ناصرآباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه حبیب ابن مظاهر قوچ آباد
حبیب ابن مظاهر قوچ آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه حافظ نورآباد
حافظ نورآباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه توحید عوض آباد
توحید عوض آباد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه بهشتی کهورآباد سهرابیان
بهشتی کهورآباد سهرابیان
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه بندکوه
بندکوه
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه باهنر کوتک گروک
باهنر کوتک گروک
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه آیت ا... سعیدی دهکهان
آیت ا... سعیدی دهکهان
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
مدرسه آزادی سفید مراد
آزادی سفید مراد
نامشخص - دبستان کرمان کهنوج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر کهنوج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر کهنوج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر کهنوج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر کهنوج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.