سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر معمولان

مدرسه کاردانش شهدای رحیمی
کاردانش شهدای رحیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان معمولان
مدرسه فنی شهید چمران
فنی شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان معمولان
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه مردانپور 2
مردانپور 2
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه عدل دره شور
عدل دره شور
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید مردانپور
شهید مردانپور
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید دستغیب تودار
شهید دستغیب تودار
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید فرخجسته
شهید فرخجسته
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید رستگار احمد
شهید رستگار احمد
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید ابراهیم امرایی
شهید ابراهیم امرایی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید محمد آقا شاکرمی
شهید محمد آقا شاکرمی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید شاکرمی یداله
شهید شاکرمی یداله
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید آزادی و لی اله
شهید آزادی و لی اله
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید هاشمی حاجی رضا
شهید هاشمی حاجی رضا
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید ویسکرمی محمودآقا
شهید ویسکرمی محمودآقا
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید مردانپور
شهید مردانپور
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید کرموند زورانتل
شهید کرموند زورانتل
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید علی پورکائید
شهید علی پورکائید
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید سمیه
شهید سمیه
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید حسین نژاد
شهید حسین نژاد
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید بیژن دارابی
شهید بیژن دارابی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید باقر نژاد سرنجه زیودار
شهید باقر نژاد سرنجه زیودار
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید ایمانی
شهید ایمانی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهید افشین شاکرمی
شهید افشین شاکرمی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای ورزرد جولهول
شهدای ورزرد جولهول
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای محمودوند
شهدای محمودوند
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای دمرود
شهدای دمرود
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای معمولان
شهدای معمولان
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای مرصاد
شهدای مرصاد
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای صادقی
شهدای صادقی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهدای تر کاشوند آب تاک
شهدای تر کاشوند آب تاک
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شهادت بن تومان
شهادت بن تومان
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه سرداران اسلام
سرداران اسلام
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه سپید
سپید
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه حربن ریاحی
حربن ریاحی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه جهاد سرفراش
جهاد سرفراش
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه جانبازان
جانبازان
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه امیرالمومنین (ع)
امیرالمومنین (ع)
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان لرستان معمولان
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهدای صادقی
شهدای صادقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه کوثر سرنجه زیودار
کوثر سرنجه زیودار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه علامه بحرالعلو م
علامه بحرالعلو م
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهید حبیب باقرنژاد
شهید حبیب باقرنژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهدای مرصاد
شهدای مرصاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
مدرسه شهدای میانکوه
شهدای میانکوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان معمولان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر معمولان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر معمولان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر معمولان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر معمولان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.