سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر دودانگه

مدرسه کاردانش جوار فریم
کاردانش جوار فریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران دودانگه
مدرسه حرفه ای ناصرقلی اسپهبدی
حرفه ای ناصرقلی اسپهبدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران دودانگه
مدرسه ولایت دودانگه
ولایت دودانگه
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه قیام وزملا
قیام وزملا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه عباسعلی محمدی علی آباد
عباسعلی محمدی علی آباد
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شیخ محمد خیابانی سرکام
شیخ محمد خیابانی سرکام
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهیدان خلیلی و عشوری سنگده
شهیدان خلیلی و عشوری سنگده
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید مطهری تلاوک
شهید مطهری تلاوک
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید کاویانی محمدآباد
شهید کاویانی محمدآباد
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید عین الله اسلامی شلدره وامام
شهید عین الله اسلامی شلدره وامام
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید عباسی دینه سر
شهید عباسی دینه سر
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید سید علی حسینی سیاهدشت
شهید سید علی حسینی سیاهدشت
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شهید توکل خلیلی پاردکلا
شهید توکل خلیلی پاردکلا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه شكوه
شكوه
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه جمهوری اسلامی میانا
جمهوری اسلامی میانا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه ترنم ولایت
ترنم ولایت
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه انقلاب مرگاب سفلی
انقلاب مرگاب سفلی
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه امیرکبیر قارنسرا
امیرکبیر قارنسرا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه امام موسی صدرپاچی
امام موسی صدرپاچی
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه امام علی (ع) دادوکلا وسودکلا
امام علی (ع) دادوکلا وسودکلا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه 13 آبان کرسب ومسکوپا
13 آبان کرسب ومسکوپا
نامشخص - دبستان مازندران دودانگه
مدرسه فاطمیه پهندر
فاطمیه پهندر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران دودانگه
مدرسه صنایع چوب فریم
صنایع چوب فریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران دودانگه
مدرسه شهیدان رجایی و باهنر
شهیدان رجایی و باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران دودانگه
مدرسه امام جعفرصادق پهندر
امام جعفرصادق پهندر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران دودانگه
مدرسه الزهراء سنگده
الزهراء سنگده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران دودانگه
مدرسه کوثر شلدره
کوثر شلدره
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران دودانگه
مدرسه شهید رمضان مختاری
شهید رمضان مختاری
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران دودانگه
مدرسه شهید خالق مختاری
شهید خالق مختاری
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران دودانگه
مدرسه شهدای دودانگه
شهدای دودانگه
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران دودانگه
مدرسه کوثر شبانه روزی
کوثر شبانه روزی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران دودانگه
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر دودانگه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر دودانگه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر دودانگه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر دودانگه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.