دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر اشترینان

مدرسه کاردانش حضرت امام خمینی (ره)
کاردانش حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان اشترینان
مدرسه کاردانش بحرالعلوم
کاردانش بحرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان اشترینان
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان اشترینان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه مگسان پیام انقلاب
مگسان پیام انقلاب
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه علی محمد نجفی بروجردی
علی محمد نجفی بروجردی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید کماسی
شهید کماسی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید علی اشرف معظمی
شهید علی اشرف معظمی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید صارمی توده زن 1
شهید صارمی توده زن 1
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید سهراب مصطفایی
شهید سهراب مصطفایی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید روز بهانی
شهید روز بهانی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید حیدر بک
شهید حیدر بک
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید حشمت اله میرزایی
شهید حشمت اله میرزایی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید حسین ماهرخ
شهید حسین ماهرخ
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید ترابی
شهید ترابی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید امر اله خسروی
شهید امر اله خسروی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید ارجمندی
شهید ارجمندی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید بروجردی 2
شهید بروجردی 2
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید کریمی
شهید کریمی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید صارمی 2
شهید صارمی 2
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه رسالت 2
رسالت 2
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه رسالت 1
رسالت 1
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه راه علم
راه علم
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه امام رضا(ع)
امام رضا(ع)
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه حزب ا...
حزب ا...
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه جابر
جابر
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه 7 تیر
7 تیر
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان لرستان اشترینان
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه وحید شهید
وحید شهید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه شیخ علی ستاری
شیخ علی ستاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره)
شهید مصطفی خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه شهدای جعفر آباد
شهدای جعفر آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه زینب کبری (س)
زینب کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان اشترینان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر اشترینان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر اشترینان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر اشترینان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر اشترینان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.