شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس منطقه تهران تهران پسرانه غیر دولتی پیش دبستانی

تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه صادقین
صادقین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه اسوه
اسوه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه صمدایی
صمدایی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مبتکر
مبتکر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه اصغر حصارکی
اصغر حصارکی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه صادقیه تهران
صادقیه تهران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه حافظ آب روشن
حافظ آب روشن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مهدی زاده 1
مهدی زاده 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه وصال
وصال
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان نیروی انتظامی
فرزانگان نیروی انتظامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فضیلت
فضیلت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه طوبی 2
طوبی 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سعادت
سعادت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه رضویون
رضویون
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه پارسیران
پارسیران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید احمد مرادی
شهید احمد مرادی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه گلستان همت
گلستان همت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه آینده سازان ایران
آینده سازان ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه اسطوره
اسطوره
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهادت
شهادت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه علامه سید محمد حسین طباطبایی
علامه سید محمد حسین طباطبایی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه میعاد
میعاد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه میثاق
میثاق
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مهدیزاده 1
مهدیزاده 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه ناد علی
ناد علی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه میثاق اندیشه
میثاق اندیشه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه متین
متین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه معلم شهید
معلم شهید
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه هوشمند
هوشمند
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه اصغرحصارکی
اصغرحصارکی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه طوبی 1
طوبی 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فرهیختگان پویا
فرهیختگان پویا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مهدی زاده 2
مهدی زاده 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای پاسدار
شهدای پاسدار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مبعث
مبعث
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امین
امین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه آرهاشم
آرهاشم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه حافظ آبروشن
حافظ آبروشن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه هما
هما
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه بهان
بهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه پویش نوین
پویش نوین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سیمای فرهنگ
سیمای فرهنگ
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سید کاظم موسوی
سید کاظم موسوی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای خلیج فارس
شهدای خلیج فارس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فرزانگان پویا
فرزانگان پویا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید عباس حصارکی
شهید عباس حصارکی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه آرمان دانش
آرمان دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فردوسی حکیم
فردوسی حکیم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه نمونه فردوس
نمونه فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه یحیی زاده 2
یحیی زاده 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای صنایع هواپیمایی
شهدای صنایع هواپیمایی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه خیام
خیام
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه یحیی زاده 1
یحیی زاده 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
  • 1

در این صفحه لیست مدارس منطقه تهران تهران پسرانه غیر دولتی پیش دبستانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس منطقه تهران تهران پسرانه غیر دولتی پیش دبستانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس منطقه تهران تهران پسرانه غیر دولتی پیش دبستانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس منطقه تهران تهران پسرانه غیر دولتی پیش دبستانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.