دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس پیش دبستانی

تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما ۴مدرسه سما ۴
سما ۴
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه متین
متین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 10
تور مجازی مدرسه سفیران پردیسمدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه صدرامدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه حضرت معصومهمدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه واله 1فیلم معرفی واله 1مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه البرز پایدارمدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه علم برتر
علم برتر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه پارسافیلم معرفی پارسامدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مصباحفیلم معرفی مصباحمدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
فیلم معرفی جاویدمدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه اروندفیلم معرفی اروندمدرسه اروند
اروند
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سام فرزانگی
سام فرزانگی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه راهیان فضیلت
راهیان فضیلت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 2
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آروین
آروین
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 13
مدرسه آفتاب
آفتاب
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شادآموز
شادآموز
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه مجتمع آموزشی بین الملل نیکو
مجتمع آموزشی بین الملل نیکو
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بین المللی حکیم
بین المللی حکیم
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه آئین مهر
آئین مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه جهاد 2
جهاد 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید کریمی 1
شهید کریمی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید امامی 1
شهید امامی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه جوادالائمه
جوادالائمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه تزکیه 2
تزکیه 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه الغدیر 1
الغدیر 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه رشد شکوفه
رشد شکوفه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه گل نرگس 3
گل نرگس 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه صدر اندیشان
صدر اندیشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نسترن 4
گل نسترن 4
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل مریم 1
گل مریم 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل یاس 2
گل یاس 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل بنفشه 3
گل بنفشه 3
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل لاله 1
گل لاله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل نرگس 2
گل نرگس 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
مدرسه گل آلاله 1
گل آلاله 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 18
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس پیش دبستانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس پیش دبستانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس پیش دبستانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس پیش دبستانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.