شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس عشایری

مدرسه شهدای قشقایی تیره رحیمی
شهدای قشقایی تیره رحیمی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید هاجری لجنو
شهید هاجری لجنو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید ناصری کجه
شهید ناصری کجه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدزاده حسین آباد
شهید محمدزاده حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهدای وردشت
شهدای وردشت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه داورپناه 16
داورپناه 16
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
مختلط - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی عشایری
مدرسه حکیم گل افشان
حکیم گل افشان
مختلط - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه صائب
صائب
مختلط - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه گوهر عباس قاسم
گوهر عباس قاسم
مختلط - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه راضیه
راضیه
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه سما گرموک
سما گرموک
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه عفت
عفت
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه شهید اشتری
شهید اشتری
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه مدرس
مدرس
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه شهدای ماندگان
شهدای ماندگان
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه شهید عیوضی
شهید عیوضی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه وحدت
وحدت
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه حکیم جهانگیرخان قشقایی
حکیم جهانگیرخان قشقایی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه ادب
ادب
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
  • 1

در این صفحه لیست مدارس عشایری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس عشایری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس عشایری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس عشایری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.