دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس دوره دوم متوسطه- کاردانش

مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه اخلاص
اخلاص
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه ره پویان
ره پویان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 14
مدرسه نور علم
نور علم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه جامی
جامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه زهره
زهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 10
مدرسه آیه
آیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه تسنیم
تسنیم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه مصباح
مصباح
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه غزال
غزال
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه صداقت
صداقت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه نوآوران اندیشه
نوآوران اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 16
مدرسه علم و تزکیه
علم و تزکیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 16
مدرسه شهید مجتهدی
شهید مجتهدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 15
مدرسه تهران
تهران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 14
مدرسه سنای دانش
سنای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه بصیرت
بصیرت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه تربیت (آموزش از راه دور)
تربیت (آموزش از راه دور)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه پیام دانش
پیام دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 10
مدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه امید
امید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 8
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه نوآوران توسعه
نوآوران توسعه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه نیکان
نیکان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ نوین
فرهنگ نوین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه ثمین تراشه
ثمین تراشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه مرکز آموزش از راه دور جامع نوآوران ایران
مرکز آموزش از راه دور جامع نوآوران ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه فرهنگ مبین
فرهنگ مبین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه رایان کاشیها
رایان کاشیها
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه الغدیر
الغدیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 1
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 3
مدرسه کاردانش شهدای محراب
کاردانش شهدای محراب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 14
مدرسه راهیان قدس 1
راهیان قدس 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه تربیت (آموزش از راه دور)
تربیت (آموزش از راه دور)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه شهید ایمانی
شهید ایمانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه ایثارگران امام حسین
ایثارگران امام حسین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 3
مدرسه کاردانش دکتر باهنر
کاردانش دکتر باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان شادگان
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش شهید فرهاد مقیمی
کاردانش شهید فرهاد مقیمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه شهید اصغرامانی
شهید اصغرامانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه المهدی
المهدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 10
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه کاردانش طه
کاردانش طه
مختلط - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سمنان
مدرسه کاردانش مقام معظم رهبری
کاردانش مقام معظم رهبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان گرمسار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس دوره دوم متوسطه- کاردانش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس دوره دوم متوسطه- کاردانش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس دوره دوم متوسطه- کاردانش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس دوره دوم متوسطه- کاردانش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.