شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس دبستان

مدرسه نیکا
نیکا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 7
فیلم معرفی شایستگان خردمدرسه شایستگان خرد
شایستگان خرد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 7مدرسه سما 7
سما 7
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه طاهرهفیلم معرفی طاهرهمدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه فیروزهفیلم معرفی فیروزهمدرسه فیروزه
فیروزه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مهرورزفیلم معرفی مهرورزمدرسه مهرورز
مهرورز
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سمامدرسه سما
سما
پسرانه - دبستان تهران شهریار
مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1
آینده سازان برتر شعبه 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه البرز پایدارمدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه نیما یوشیجفیلم معرفی نیما یوشیجمدرسه نیما یوشیج
نیما یوشیج
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه پیام آزادی
پیام آزادی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 11
مدرسه خجستگان
خجستگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 7
مدرسه راهنمای کودک
راهنمای کودک
پسرانه - دبستان تهران منطقه 11
مدرسه شهید خرازی
شهید خرازی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه متین
متین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه متینمدرسه متین
متین
دخترانه - دبستان تهران منطقه 10
تور مجازی مدرسه سفیران پردیسمدرسه سفیران پردیس
سفیران پردیس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
تور مجازی مدرسه امید آیندهفیلم معرفی امید آیندهمدرسه امید آینده
امید آینده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه شمیم یاسفیلم معرفی شمیم یاسمدرسه شمیم یاس
شمیم یاس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه صدرامدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
فیلم معرفی ستاره نومدرسه ستاره نو
ستاره نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه واله 1فیلم معرفی واله 1مدرسه واله 1
واله 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نرجس نوفیلم معرفی نرجس نومدرسه نرجس نو
نرجس نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه آفرینشفیلم معرفی آفرینشمدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
فیلم معرفی ابوعلی سینامدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه  بین الملل سوده
بین الملل سوده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
مدرسه سوده
سوده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه موفقمدرسه موفق
موفق
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه علم برتر
علم برتر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه والعصرفیلم معرفی والعصرمدرسه والعصر
والعصر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه پارسافیلم معرفی پارسامدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه مصباحفیلم معرفی مصباحمدرسه مصباح
مصباح
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه جاویدفیلم معرفی جاویدمدرسه جاوید
جاوید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه برهانفیلم معرفی برهانمدرسه برهان
برهان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه اروندفیلم معرفی اروندمدرسه اروند
اروند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه سرای دانشمدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
فیلم معرفی دانشمندمدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 2
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهدای قشقایی تیره رحیمی
شهدای قشقایی تیره رحیمی
نامشخص - دبستان فارس عشایری
مدرسه شهید هاجری لجنو
شهید هاجری لجنو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید ناصری کجه
شهید ناصری کجه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید محمدزاده حسین آباد
شهید محمدزاده حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی فردوس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس دبستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس دبستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس دبستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس دبستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.