چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس تیزهوشان

مدرسه سام فرزانگی
سام فرزانگی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان شاهرود
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان دامغان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان گرمسار
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان مریوان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خدابنده
مدرسه فرزانگان (2)
فرزانگان (2)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان (1)
فرزانگان (1)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان ابهر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان نهاوند
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان ملایر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری همدان تویسرکان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان کوهدشت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان نورآباد
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان الیگودرز
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان بروجرد
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان دورود
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دشتستان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر دشتستان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر بوشهر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر بوشهر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر گناوه
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر کنگان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان میناب
مدرسه ثامن الحجج
ثامن الحجج
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان بندر لنگه
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه فرزانگان زینب (س)
فرزانگان زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه فرزانگان زینب (س)
فرزانگان زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه فرزانگان (1)
فرزانگان (1)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان (2)
فرزانگان (2)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ناحیه 1
مدرسه فرزانگان شاکر
فرزانگان شاکر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اردکان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد ناحیه 2
مدرسه فرزانگان حکیم زاده
فرزانگان حکیم زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کهگیلویه و بویراحمد گچساران
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کهنوج
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان بم
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان بافت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان شهر بابک
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان جیرفت
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان رفسنجان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان زرند
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان سیرجان
مدرسه فرزانگان امام رضا (ع)
فرزانگان امام رضا (ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لاهیجان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان ناحیه 1
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لنگرود
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان تالش
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان شوشتر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان دزفول
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بهبهان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان ناحیه 4
مدرسه فرزانگان (3)
فرزانگان (3)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان ناحیه 3
مدرسه فرزانگان (2)
فرزانگان (2)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس تیزهوشان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس تیزهوشان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس تیزهوشان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس تیزهوشان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.