جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد

مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بهاباد
مدرسه كاردانش آیت الله خامنه ای
كاردانش آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه كاردانش عفت
كاردانش عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه کاردانش حنظله
کاردانش حنظله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه کاردانش شهید باهنر
کاردانش شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد اردکان
مدرسه کاردانش صدیقه کبری (س)
کاردانش صدیقه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد نیر
مدرسه کاردانش سیدالشهداء
کاردانش سیدالشهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد نیر
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مهریز
مدرسه کاردانش شهید نیافر
کاردانش شهید نیافر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مهریز
مدرسه کاردانش ایثارگران کربلا
کاردانش ایثارگران کربلا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مهریز
مدرسه كاردانش بابایی
كاردانش بابایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد میبد
مدرسه کاردانش ایثارگران شهید صدوقی
کاردانش ایثارگران شهید صدوقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد میبد
مدرسه كاردانش آینده سازان
كاردانش آینده سازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد میبد
مدرسه کاردانش تلاشگران
کاردانش تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد میبد
مدرسه کاردانش یاوری
کاردانش یاوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاشولخان
کاردانش کاشولخان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش علی دیهیمی
کاردانش علی دیهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش دوازده فروردین
کاردانش دوازده فروردین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایثارگران الغدیر
کاردانش ایثارگران الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهدای جنوب
کاردانش شهدای جنوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر طاهری
کاردانش دکتر طاهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش مشکی
کاردانش مشکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 2
مدرسه کاردانش گردباف
کاردانش گردباف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهرک صنعتی
کاردانش شهرک صنعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران الزهرا
کاردانش ایثارگران الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ناحیه 1
مدرسه کاردانش طوبی
کاردانش طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش آمنه
کاردانش آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش آزاده
کاردانش آزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش شهدای بهمن
کاردانش شهدای بهمن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش فجر
کاردانش فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد اشکذر
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد اشکذر
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بافق
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بافق
مدرسه کاردانش حاج محمدعلی دهقانی
کاردانش حاج محمدعلی دهقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه کاردانش عباس ابن علی
کاردانش عباس ابن علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد تفت
مدرسه حاج حسین علی اکبر میرجلیلی
حاج حسین علی اکبر میرجلیلی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 1
مدرسه خادمی
خادمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد اشکذر
مدرسه شفق
شفق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد اردکان
مدرسه هنرهای زیبای میبد
هنرهای زیبای میبد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد میبد
مدرسه تربیت بدنی
تربیت بدنی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبای میبد
هنرهای زیبای میبد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد میبد
مدرسه فنی شهید چمران
فنی شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه فنی آزادگان
فنی آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد بهاباد
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد اردکان
مدرسه رشیقی
رشیقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد میبد
مدرسه حرفه ای پروین اعتصامی
حرفه ای پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد میبد
مدرسه عقيل ميبد
عقيل ميبد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد میبد
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه ملک ثابت
ملک ثابت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه فنی صنایع لاستیک
فنی صنایع لاستیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه فردین دخت ذکایی
فردین دخت ذکایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه حضرت علی اکبر (ع)
حضرت علی اکبر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه تجسمی
تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه خير انديش
خير انديش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 1
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.