چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان

مدرسه كاردانش پیام
كاردانش پیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودینه
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سنگر
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران فاطمیه
کاردانش ایثارگران فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش رودبار
کاردانش رودبار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودبار
مدرسه کاردانش نواب صفوی لوشان
کاردانش نواب صفوی لوشان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودبار
مدرسه کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش جنت لاکان
کاردانش جنت لاکان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کیومرث صابری گل آقا
کاردانش کیومرث صابری گل آقا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید نورانی
کاردانش شهید نورانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان لنگرود
مدرسه کاردانش شهید اسماعیلیان
کاردانش شهید اسماعیلیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر کیاشهر
مدرسه کاردانش ابوشهداء 2
کاردانش ابوشهداء 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر کیاشهر
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کومله
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ماسال
مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ماسال
مدرسه کاردانش عفت
کاردانش عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کوچصفهان
مدرسه کاردانش شهدای گمنام
کاردانش شهدای گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه کاردانش حضرت امام رضا (ع)
کاردانش حضرت امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان شفت
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سنگر
مدرسه کاردانش امام شافعی
کاردانش امام شافعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رضوانشهر
مدرسه کاردانش حضرت معصومه
کاردانش حضرت معصومه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رضوانشهر
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رضوانشهر
مدرسه کاردانش مهندس هاشمی
کاردانش مهندس هاشمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رحیم آباد
مدرسه کاردانش شهید چمران رحیم آباد
کاردانش شهید چمران رحیم آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رحیم آباد
مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان دیلمان
مدرسه کاردانش عفت پیرکوه
کاردانش عفت پیرکوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان دیلمان
مدرسه کاردانش آیت اله طالقانی
کاردانش آیت اله طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان دیلمان
مدرسه کاردانش ادب
کاردانش ادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان دیلمان
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان خمام
مدرسه کاردانش قانع
کاردانش قانع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان خشکبیجار
مدرسه کاردانش میرزا کوچک
کاردانش میرزا کوچک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان خشکبیجار
مدرسه کاردانش چاووشیان
کاردانش چاووشیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان چابکسر
مدرسه کاردانش شهید دیدگانی
کاردانش شهید دیدگانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رحمت آباد
مدرسه کاردانش شهید داراب رضائی
کاردانش شهید داراب رضائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رحمت آباد
مدرسه کاردانش شهید جانعلی احمدی
کاردانش شهید جانعلی احمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رحمت آباد
مدرسه کاردانش فیض
کاردانش فیض
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان لاهیجان
مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان صومعه سرا
مدرسه کاردانش شهید بشری
کاردانش شهید بشری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان صومعه سرا
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان صومعه سرا
مدرسه کاردانش کارآفرینان
کاردانش کارآفرینان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان صومعه سرا
مدرسه کاردانش هفده شهريور
کاردانش هفده شهريور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تولمات
مدرسه کاردانش علم و عمل
کاردانش علم و عمل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش رشديه
کاردانش رشديه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش توسعه دانش
کاردانش توسعه دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فاطميه بره سر
کاردانش فاطميه بره سر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش شهید آبیار جیرنده
کاردانش شهید آبیار جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش راه زهرا جیرنده
کاردانش راه زهرا جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش شهدای بره سر
کاردانش شهدای بره سر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش شهید نورانی
کاردانش شهید نورانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودسر
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر انزلی
مدرسه كاردانش یگانه
كاردانش یگانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان بندر انزلی
مدرسه کاردانش مرحوم طالب پور
کاردانش مرحوم طالب پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان املش
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان املش
مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان فومن
مدرسه کاردانش رجاء
کاردانش رجاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان فومن
مدرسه کاردانش دکترمعین
کاردانش دکترمعین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان فومن
مدرسه کاردانش نرجس کلاچای
کاردانش نرجس کلاچای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش شهید تقی پور
کاردانش شهید تقی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.