جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان

مدرسه کاردانش امام صادق
کاردانش امام صادق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه كاردانش وحدت اسلامی
كاردانش وحدت اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه کاردانش نیازی
کاردانش نیازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه کاردانش فروغ ایمان
کاردانش فروغ ایمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان مینودشت
مدرسه کاردانش شهید گمنام
کاردانش شهید گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان مینودشت
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه کاردانش محدثه
کاردانش محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان کردکوی
مدرسه کاردانش الغدیر
کاردانش الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان کردکوی
مدرسه کاردانش کاوش
کاردانش کاوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش رسول اکرم
کاردانش رسول اکرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش الزهرا 1
کاردانش الزهرا 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش نبی اکرم (ص)
کاردانش نبی اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آق قلا
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آق قلا
مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش پیامبراعظم (ص)
کاردانش پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش بقیه الله
کاردانش بقیه الله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش امام سجاد (ع)
کاردانش امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان آزاد شهر
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان بندر گز
مدرسه کاردانش مجتهده امین
کاردانش مجتهده امین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان علی آباد
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان علی آباد
مدرسه شهید سید حسین موسوی خسروی
شهید سید حسین موسوی خسروی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گالیکش
مدرسه مائده
مائده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه سعدی آرخ بزرگ
سعدی آرخ بزرگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گمیشان
مدرسه حاجی رجب کلته
حاجی رجب کلته
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گمیشان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر ترکمن
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان مینودشت
مدرسه باغچه بان 3
باغچه بان 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان مینودشت
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گالیکش
مدرسه 15خرداد
15خرداد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان کردکوی
مدرسه برادران شهید فرقانی
برادران شهید فرقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گنبد کاووس
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گنبد کاووس
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گرگان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گرگان
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان آزاد شهر
مدرسه مرحوم ابوطالب بائی
مرحوم ابوطالب بائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان بندر گز
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان بندر ترکمن
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان مینودشت
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه شهید سمیه
شهید سمیه
دخترانه - دبستان گلستان آق قلا
مدرسه نمونه شاهد
نمونه شاهد
پسرانه - دبستان گلستان رامیان
مدرسه بزرگمهر
بزرگمهر
نامشخص - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه محمد ایمر
محمد ایمر
مختلط - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه باباطاهر عریان
باباطاهر عریان
مختلط - دبستان گلستان گنبد کاووس
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
مختلط - دبستان گلستان آق قلا
مدرسه شهادت
شهادت
مختلط - دبستان گلستان آزاد شهر
مدرسه صفا نریمانی پور
صفا نریمانی پور
دخترانه - دبستان گلستان کلاله
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه امام صادق 2
امام صادق 2
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید تاجیک
شهید تاجیک
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه
مهدیه
دخترانه - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سجادیه
سجادیه
پسرانه - دبستان گلستان مینودشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.