پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه

مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه دینور
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش رزین
کاردانش رزین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه کاردانش خواجه نصیر
کاردانش خواجه نصیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه هرسین
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گهواره
مدرسه کاردانش راهبرد
کاردانش راهبرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گهواره
مدرسه کاردانش الوند
کاردانش الوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه باینگان
مدرسه كاردانش 12 بهمن كندوله
كاردانش 12 بهمن كندوله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه دینور
مدرسه کاردانش مهر
کاردانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گواور
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گواور
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش صنعتگران
کاردانش صنعتگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش شهدا
کاردانش شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش پیامبر اعظم (ص)
کاردانش پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش باقرالعلوم (ع)
کاردانش باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کاردانش شهدای مرصاد
کاردانش شهدای مرصاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه کاردانش ستایش
کاردانش ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه کاردانش شهید مطهری 2
کاردانش شهید مطهری 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه صحنه
مدرسه کاردانش ابتکار شبانه روزی
کاردانش ابتکار شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه كاردانش فدك
كاردانش فدك
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه بیستون
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه بیستون
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه بیستون
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه روانسر
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کنگاور
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه کاردانش مبتکران 1
کاردانش مبتکران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوش
کاردانش کاوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش میقات 1
کاردانش میقات 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوشه گندم 1
کاردانش خوشه گندم 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش تلاش 1
کاردانش تلاش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گواور
مدرسه كاردانش ابتكار
كاردانش ابتكار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه پاوه
مدرسه کاردانش تربيت
کاردانش تربيت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه پاوه
مدرسه کاردانش قمربنی هاشم
کاردانش قمربنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کاردانش فاطمیه شیان
کاردانش فاطمیه شیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه جوانرود
مدرسه کاردانش شهدای پاطاق
کاردانش شهدای پاطاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه سرپل ذهاب
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش امیرالمومنین (ع)
کاردانش امیرالمومنین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه دینور
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ابتکار 1
ابتکار 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهدای انقلاب
شهدای انقلاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه شهدای انقلاب
شهدای انقلاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه قصر شیرین
مدرسه کار دانش آزادگان
کار دانش آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کار دانش نرگس
کار دانش نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه کار دانش امام علی (ع)
کار دانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ماهیدشت
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه گیلانغرب
مدرسه شهدا سطر
شهدا سطر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه حضرت خدیجه کبری (س)
حضرت خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه سنقر کلیایی
مدرسه کشاورزی خوشه های زرین
کشاورزی خوشه های زرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید خرمی
شهید خرمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.