یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان

مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان فاریاب
مدرسه کاردانش ذوالفقاری
کاردانش ذوالفقاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان انار
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش ولی عصر (عج)
کاردانش ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان چترود
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (س)
کاردانش حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان چترود
مدرسه کاردانش علی ابن ابيطالب
کاردانش علی ابن ابيطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان گلباف
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان گلباف
مدرسه کاردانش محمد ابراهیمی
کاردانش محمد ابراهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کشکوییه
مدرسه کاردانش نرجسیه
کاردانش نرجسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ریگان
مدرسه کاردانش هادی نیا
کاردانش هادی نیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه کاردانش شهید علی صالحی
کاردانش شهید علی صالحی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه کاردانش شهید کوچکعلی آل سعدی
کاردانش شهید کوچکعلی آل سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه کاردانش حضرت زینب رستم آباد
کاردانش حضرت زینب رستم آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان نرماشیر
مدرسه کاردانش توحید سیدآباد
کاردانش توحید سیدآباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان نرماشیر
مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه کاردانش شهید چمران نودژ
کاردانش شهید چمران نودژ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان منوجان
مدرسه کاردانش حضرت محمد (ص)
کاردانش حضرت محمد (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ماهان
مدرسه کاردانش حضرت معصومه (س)
کاردانش حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ماهان
مدرسه كاردانش علم و دين جوپار
كاردانش علم و دين جوپار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ماهان
مدرسه كاردانش شهيد قاضی زاده
كاردانش شهيد قاضی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ماهان
مدرسه کاردانش نرجس خاتون
کاردانش نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه كاردانش امام علی (ع)
كاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رودبار
مدرسه کاردانش ریحانه
کاردانش ریحانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راین
مدرسه کاردانش آیندگان
کاردانش آیندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راین
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راور
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راور
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راور
مدرسه کاردانش محدثه
کاردانش محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه کاردانش حضرت ابوالفضل (ع)
کاردانش حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه کاردانش دانشوران
کاردانش دانشوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان انار
مدرسه کاردانش ولی عصر
کاردانش ولی عصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ارزوئیه
مدرسه کاردانش ولایت
کاردانش ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه کاردانش عدالت
کاردانش عدالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان کهنوج
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر معین
کاردانش دکتر معین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اندیشه نو
کاردانش اندیشه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه كاردانش رسالت
كاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش والفجر
کاردانش والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نبوت
کاردانش نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمدرضا شهریاری 1
کاردانش محمدرضا شهریاری 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا (س)
کاردانش فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سرمد
کاردانش سرمد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حیاتی کرمانی
کاردانش حیاتی کرمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حر
کاردانش حر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش احیاء
کاردانش احیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه كاردانش عباس كاظمی
كاردانش عباس كاظمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش نسیبه
کاردانش نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش شمس الدینی
کاردانش شمس الدینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش جوادالائمه
کاردانش جوادالائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش بو علی
کاردانش بو علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بافت
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش نرجس خاتون
کاردانش نرجس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش فجر
کاردانش فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
مدرسه کاردانش شهید فرخی
کاردانش شهید فرخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان جیرفت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.