یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان

مدرسه کاردانش آویهنگ
کاردانش آویهنگ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش نساء
کاردانش نساء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش نیمه شعبان
کاردانش نیمه شعبان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش سلامت
کاردانش سلامت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه کاردانش نو اندیش
کاردانش نو اندیش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کاووش
کاردانش کاووش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کرانی
مدرسه کاردانش گل تپه
کاردانش گل تپه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سریش آباد
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش امام شافعی
کاردانش امام شافعی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش انصار
کاردانش انصار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش زینبیه
کاردانش زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کرانی
مدرسه کاردانش هجرت
کاردانش هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه کاردانش شهید رضایی تیلکو
کاردانش شهید رضایی تیلکو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سریش آباد
مدرسه کاردانش همت موچش
کاردانش همت موچش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان موچش
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان موچش
مدرسه کاردانش شهید مرتضی حیاتی
کاردانش شهید مرتضی حیاتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان موچش
مدرسه کاردانش زانیاران
کاردانش زانیاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه كاردانش هویه
كاردانش هویه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه كاردانش حكمت نگل
كاردانش حكمت نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش نگل
کاردانش نگل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش کاوشگران
کاردانش کاوشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کلاترزان
مدرسه کاردانش گشکی
کاردانش گشکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه کاردانش جوان
کاردانش جوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه کاردانش تلاشگران
کاردانش تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه کاردانش نیمه شعبان دزج
کاردانش نیمه شعبان دزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش شهید مفتح
کاردانش شهید مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش شهدای دزج
کاردانش شهدای دزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش امامت دلبران
کاردانش امامت دلبران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش فرزانگان
کاردانش فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش خسروی کردستانی
کاردانش خسروی کردستانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش پویای بلبان آباد
کاردانش پویای بلبان آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش بعثت
کاردانش بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش الغدیر
کاردانش الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بیجار
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بیجار
مدرسه کاردانش کار آفرین
کاردانش کار آفرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه کاردانش آینده سازان 1
کاردانش آینده سازان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دیواندره
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دیواندره
مدرسه کاردانش صدرا
کاردانش صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش شهید مهدی آبشار
کاردانش شهید مهدی آبشار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش راه فردا
کاردانش راه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش آزادی خواهران
کاردانش آزادی خواهران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش مهارت
کاردانش مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوشگران 1
کاردانش کاوشگران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام شافعی درویشان
کاردانش امام شافعی درویشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اقبال لاهوری
کاردانش اقبال لاهوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ارشاد
کاردانش ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و اندیشه
کاردانش علم و اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش روزنه
کاردانش روزنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.