یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی

مدرسه کاردانش شهید فرهاد مقیمی
کاردانش شهید فرهاد مقیمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه کاردانش میلاد
کاردانش میلاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش آوای نور
کاردانش آوای نور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی محلات
مدرسه کاردانش میلاد
کاردانش میلاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش فصیح
کاردانش فصیح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش آوای نور
کاردانش آوای نور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی محلات
مدرسه کاردانش سماء
کاردانش سماء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای گمنام
کاردانش شهدای گمنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه کاردانش امیر کبیر
کاردانش امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی فراهان
مدرسه كاردانش اندیشه
كاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش دکتر چمران
کاردانش دکتر چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش شهید زمانی
کاردانش شهید زمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی زرندیه
مدرسه کاردانش پژواک
کاردانش پژواک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی شازند
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی شازند
مدرسه کاردانش شهید دستغیب
کاردانش شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی نوبران
مدرسه کاردانش فخرالدین عراقی
کاردانش فخرالدین عراقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی کمیجان
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی آشتیان
مدرسه کاردانش محمدرسول الله
کاردانش محمدرسول الله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی آشتیان
مدرسه کاردانش حکمت
کاردانش حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی آشتیان
مدرسه کاردانش شهدای جیریا
کاردانش شهدای جیریا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش زینبیه جیریا
کاردانش زینبیه جیریا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش لقمان
کاردانش لقمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش صالح
کاردانش صالح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا (س)
کاردانش فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش بشیر
کاردانش بشیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش بزرگمهر
کاردانش بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهید رحیم آنجفی
کاردانش شهید رحیم آنجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای آلومینیم
کاردانش شهدای آلومینیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایران پویا
کاردانش ایران پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش کمال
کاردانش کمال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش کاریابی
کاردانش کاریابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی تفرش
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی خمین
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی دلیجان
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی دلیجان
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهید رحمان شمس
کاردانش شهید رحمان شمس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهید دکتر مفتح
کاردانش شهید دکتر مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه کاردانش شهدای یل آباد
کاردانش شهدای یل آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ساوه
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه فنی پروفسور حسابی
فنی پروفسور حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ساوه
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای و کاردانش خوارزمی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش خوارزمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه مطهره
مطهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پوشینه بافت
پوشینه بافت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه حدید
حدید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی آشتیان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی ابن سینا
فنی ابن سینا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی دلیجان
مدرسه فنی شهید شهریاری
فنی شهید شهریاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی فراهان
مدرسه وزیری
وزیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه کشاورزی علی ابن ابیطالب
کشاورزی علی ابن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه فنی نظامی عروضی
فنی نظامی عروضی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه فنی طالقانی
فنی طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی کمیجان
مدرسه هسته مشاوره
هسته مشاوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی کمیجان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی محلات
مدرسه حرفه ای عارف
حرفه ای عارف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی آشتیان
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه امام جواد
امام جواد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.