جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان

مدرسه کاردانش
کاردانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهنانی
مدرسه کاردانش افق روشن
کاردانش افق روشن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش اندیشه پویا
کاردانش اندیشه پویا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نواندیشان
کاردانش نواندیشان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش
کاردانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهنانی
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان نورآباد
مدرسه کاردانش مرحوم حبیبی
کاردانش مرحوم حبیبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نو اندیشان
کاردانش نو اندیشان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای رحیمی
کاردانش شهدای رحیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان معمولان
مدرسه کاردانش حضرت امام خمینی (ره)
کاردانش حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان اشترینان
مدرسه کاردانش بحرالعلوم
کاردانش بحرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان اشترینان
مدرسه کاردانش حضرت مریم (س)
کاردانش حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ویسیان
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان رومشگان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان رومشگان
مدرسه كاردانش كوثر
كاردانش كوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان چگنی
مدرسه كاردانش فرزانگان
كاردانش فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان چگنی
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان چگنی
مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان زاغه
مدرسه کاردانش نرگس خاتون
کاردانش نرگس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان طرهان
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان سیلاخور
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان عشایری
مدرسه کاردانش امام جعفر صادق 2
کاردانش امام جعفر صادق 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان عشایری
مدرسه کاردانش خیام
کاردانش خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش اسرا
کاردانش اسرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش مجتهده امین
کاردانش مجتهده امین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش رقیه
کاردانش رقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (س)
کاردانش حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان پلدختر
مدرسه کاردانش راضیه
کاردانش راضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان الشتر
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان الشتر
مدرسه کاردانش هدایت
کاردانش هدایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ازنا
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا (س)
کاردانش فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ازنا
مدرسه کاردانش فیض 2
کاردانش فیض 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش عماد
کاردانش عماد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش عبابخش
کاردانش عبابخش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش شریف واقفی
کاردانش شریف واقفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش ایران صنعت
کاردانش ایران صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش اندیشه نو
کاردانش اندیشه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش افق روشن
کاردانش افق روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش محمدزکریای رازی
کاردانش محمدزکریای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش فضیلت 1
کاردانش فضیلت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران
کاردانش ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر 1
کاردانش امیرکبیر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه كاردانش فاطمیه
كاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش تلاش 2
کاردانش تلاش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نفیسه
کاردانش نفیسه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طرح نو
کاردانش طرح نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طرح نو
کاردانش طرح نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید مطهری 1
کاردانش شهید مطهری 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سید احمد حبیبی
کاردانش سید احمد حبیبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سروش
کاردانش سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.