پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس

مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس ناحیه 1
مدرسه کار دانش فرزانه
کار دانش فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس اشکنان
مدرسه کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا (س)
کاردانش فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش بهروزیان
کاردانش بهروزیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس اوز
مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس جره و بالاده
مدرسه کاردانش مصلحیان
کاردانش مصلحیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش افسری
کاردانش افسری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حسین ابن علي (ع)
کاردانش حسین ابن علي (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج قوام
کاردانش حاج قوام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش سردار شهيد حميد عارف
کاردانش سردار شهيد حميد عارف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس داراب
مدرسه کاردانش حلیمه سعدیه
کاردانش حلیمه سعدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس کامفیروز
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس بوانات
مدرسه کاردانش آفاق
کاردانش آفاق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه سعادت
کاردانش راه سعادت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کار دانش اهورا
کار دانش اهورا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه کاردانش توانمندان
کاردانش توانمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه کاردانش آل یاسین
کاردانش آل یاسین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه دانش
کاردانش راه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش دانش پرواز
کاردانش دانش پرواز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس آباده
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس لارستان
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس کازرون
مدرسه شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای هنر و انديشه
فنی و حرفه ای هنر و انديشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی خجسته
استثنایی خجسته
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه شهید محسن کامیاب
شهید محسن کامیاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی شهید هاشمی
فنی شهید هاشمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای معلم
فنی و حرفه ای معلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی مجید راهبی
استثنایی مجید راهبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی بهاران
استثنایی بهاران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی عدالت
استثنایی عدالت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای دارالفنون
فنی و حرفه ای دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه شهدای مصیری
شهدای مصیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس رستم
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس فرگ
مدرسه شهید بخشعلی نجفی
شهید بخشعلی نجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس قائمیه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس پاسارگاد
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه مطهره 1
مطهره 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه دکتر حسابی 1
دکتر حسابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه گلها 2
گلها 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه كاشف
كاشف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه اسلامی
اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس داراب
مدرسه نيايش
نيايش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس جهرم
مدرسه اميد
اميد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس استهبان
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ارسنجان
مدرسه آیین روشن
آیین روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ارسنجان
مدرسه شهيد ايمنی
شهيد ايمنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس اقلید
مدرسه شهدای عنایت آباد 2
شهدای عنایت آباد 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس آباده
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس آباده
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس نی ریز
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ممسنی
مدرسه شهید علی محمدی
شهید علی محمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ممسنی
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ممسنی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.