جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان

مدرسه کاردانش هدف سوران
کاردانش هدف سوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه کاردانش فضيلت
کاردانش فضيلت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید چمران جالق
شهید چمران جالق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کاردانش ایران
کاردانش ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کاردانش امام خمینی سوران
کاردانش امام خمینی سوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه کاردانش زکیه کنارک
کاردانش زکیه کنارک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه کاردانش مالک اشتر نگور
کاردانش مالک اشتر نگور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محمد امین (ص)
محمد امین (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه کاردانش علامه حلی
کاردانش علامه حلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه کاردانش ام ابيها
کاردانش ام ابيها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه کاردانش علی بن ابیطالب
کاردانش علی بن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان هیرمند
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان بنجار
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان بمپور
مدرسه کاردانش خاتم
کاردانش خاتم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان بمپور
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کاردانش امیرالمومنین
کاردانش امیرالمومنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان شیب آب (هامون)
مدرسه کاردانش فجر صبح
کاردانش فجر صبح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کاردانش شهید سراوانی
کاردانش شهید سراوانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علی بن ابی طالب
کاردانش علی بن ابی طالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه کاردانش پيام آوران
کاردانش پيام آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش آمنه (س)
کاردانش آمنه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید محمدعلی ضابطی
شهید محمدعلی ضابطی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه علی اکبر
علی اکبر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه فنی وحرفه ای مهر
فنی وحرفه ای مهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه کار دانش کاوه
کار دانش کاوه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای مفاخر
فنی و حرفه ای مفاخر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان هیرمند
مدرسه ولایت
ولایت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه فنی شهید بهشتی
فنی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 1
مدرسه دانشگاه
دانشگاه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فنی وحرفه ای حضرت زینب (س)
فنی وحرفه ای حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه فنی وحرفه ای امام حسین (ع)
فنی وحرفه ای امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه علی اکبر یزدان شناس
علی اکبر یزدان شناس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زهک
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه تربیت بدنی تختی
تربیت بدنی تختی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه تربيت
تربيت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه باران
باران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سراوان
مدرسه نسترن
نسترن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه حرفه ای مینا
حرفه ای مینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فنی شهید رمضانی
فنی شهید رمضانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه حرفه ای مرضیه
حرفه ای مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه کشاورزی شهید رجایی
کشاورزی شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان خاش
مدرسه فاروق اعظم (رض)
فاروق اعظم (رض)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه ابوالفضل محمد قاسمی
ابوالفضل محمد قاسمی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان زابل
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه گل آباد
گل آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان نصرت آباد
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
مدرسه سگار
سگار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان مهرستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.